Väljajäetavad rakendused

Selleks, et jätta välja kindlate võrguteadlike rakenduste side sisu filtreerimisest, lisage need loendisse. Valitud rakenduste HTTP-/POP3-/IMAP-sidet ei kontrollita ohtude tuvastamiseks. Me soovitame seda suvandit kasutada ainult rakenduste puhul, mis ei tööta korralikult, ja juhul, kui nende sidet kontrollitakse.

Töötavad rakendused ja teenused on siin automaatselt saadaval. Protokollide filtreerimise loendis nimetamata rakenduse käsitsi lisamiseks klõpsake käsku Lisa.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE