Väljajäetavad IP-aadressid

Loendisse lisatud kirjed jäetakse protokollisisu filtreerimisest välja. Valitud aadressidega peetavat HTTP-/POP3-/IMAP-sidet ei kontrollita ohtude tuvastamiseks. Soovitame seda suvandit kasutada ainult teadaolevalt usaldusväärsete aadresside puhul.

Klõpsake käsku Lisa, et jätta välja sellise kaugasukoha IP-aadress/aadressivahemik/alamvõrk, mida ei kuvata protokollide filtreerimise loendis.

Klõpsake käsku Eemalda, et valitud kirjed loendist eemaldada.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL