Reeglid

Jõurünnete vastase kaitse reeglid võimaldavad teil luua, redigeerida ja vaadata sissetulevate ja väljaminevate võrguühenduste reegleid. Eelmääratletud reegleid ei saa redigeerida ega kustutada.

Jõurünnete vastase kaitse reeglite haldamine

CONFIG_EPFW_BRUTE_FORCE_RULES

Lisa– loob uue reegli.

Muuda – muutke olemasolevat reeglit.

Kustuta – reeglite loendist saab kustutada olemasoleva reegli.

UP_DOWN Üles/kõrgemale/madalamale/alla – saab reguleerida reeglite tähtsuse taset.


note

Suurima võimaliku kaitse tagamiseks rakendatakse juhul, kui mitu blokeerimisreeglit vastavad tuvastustingimustele, madalaima parameetri Max katseid väärtusega blokeerimisreeglit isegi siis, kui reegel on loendis Reeglid madalamal.

Reegliredaktor

CONFIG_EPFW_BRUTE_FORCE_RULE_EDIT

Nimi – reegli nimi.

Lubatud – keelake see liugurriba, kui soovite reeglit loendis hoida, kuid ei soovi seda kehtestada.

Toiming – saab valida, kas keelata või lubada ühendus, kui reeglisätted on täidetud.

Protokoll – suhtlusprotokoll, mida see reegel kontrollib.

Profiil – kindlate profiilide jaoks saab määratleda ja rakendada kohandatud reegleid.

Max katseid - Maksimaalne lubatud rünnakukatsete arv, enne kui IP-aadress blokeeritakse ja lisatakse musta nimekirja.

Mustas nimekirjas säilitamise aeg (min) – määrab, millal aadress mustast nimekirjast eemaldatakse. Katsete arvu loendamiseks kasutatav ajaperiood on vaikimisi 30 minutit.

Lähte-IP – IP-aadresside, vahemike või alamvõrkude loend. Mitu aadressi tuleb eraldada komaga.

Lähtetsoonid – võimaldab teil siin lisada eelmääratletud või loodud tsooni eri IP-aadressidega, kui klõpsate nuppu Lisa.