Rakenduse muutmise tuvastus

Rakenduse muutmise tuvastuse funktsioon kuvab teavituse, kui muudetud rakendused, mille kohta kehtivad tulemüürireeglid, proovivad luua ühendusi. Rakenduse muutmine on mehhanism, millega ajutiselt või jäädavalt asendatakse algne rakendus teise täitmisfaili abil teise rakendusega (kaitseb tulemüürireeglite kuritarvitamise eest).

Võtke arvesse, et see funktsioon pole mõeldud ühegi rakenduse üldiste muudatuste tuvastamiseks. Selle eesmärk on vältida olemasolevate tulemüürireeglite kuritarvitamist ja jälgitakse ainult rakendusi, mille kohta kehtivad teatud tulemüürireeglid.

Luba rakenduste muutmise tuvastamine – kui see suvand on valitud, jälgib programm rakenduste muudatusi (uuendusi, nakatumisi ja teisi muudatusi). Kui muudetud rakendus üritab ühendust luua, teavitab teid sellest tulemüür.

Luba allkirjastatud (usaldusväärsete) rakenduste muutmine – kui rakendusel on enne ja pärast muudatust sama kehtiv signatuur, siis muudatusest ei teavitata.

Tuvastamisest väljajäetavate rakenduste loend – selles aknas saate lisada või eemaldada üksikuid rakendusi, mille muudatused ilma sellest teavitamata on lubatud.