Meiliprotokollid

IMAP- ja POP3-protokollid on levinuimad protokollid, mida kasutatakse meilisuhtluse vastuvõtmiseks meiliklientrakenduses. IMAP-protokoll (Internet Message Access Protocol) on veel üks Interneti-protokoll meilidele juurdepääsemiseks. IMAP-protokollil on mõni eelis POP3 ees, nt saab mitu klienti samaaegselt sama postkastiga ühenduse luua ja säilitada sõnumi oleku teavet, nagu näiteks seda, kas sõnumit on loetud, kas sellele on vastatud või kas see on kustutatud või mitte. Seda juhtelementi pakkuv kaitsemoodul aktiveeritakse automaatselt süsteemi käivitamisel ja see jääb residentselt mällu.

ESET Internet Security pakub nende protokollide kaitset olenemata kasutatavast meilikliendist ja nõudmata selle uuesti konfigureerimist. Vaikimisi kontrollitakse kogu POP3- ja IMAP-protokollide kaudu asetleidvat suhtlust olenemata POP3-/IMAP-i pordi vaikenumbritest.
IMAP-protokolli ei kontrollita. Kuid Microsoft Exchange'i serveriga toimuvat suhtlust saab integratsioonimoodul kontrollida meiliklientides nagu Microsoft Outlook.

Soovitame hoida sätte Luba meilikaitse kliendi lisandmoodulitega lubatuna. IMAP-/IMAPS- ja POP3-/POP3S-protokolli kontrollimise konfigureerimiseks valige Täpsem häälestus > Veeb ja meil > Meilikliendi kaitse > Meiliprotokollid.

ESET Internet Security toetab ka IMAPS- (585, 993) ja POP3S- (995) protokollide kontrollimist, mis kasutavad serveri ja kliendi vaheliseks teabeedastuseks krüptitud kanalit. ESET Internet Security kontrollib sidet protokollide SSL (Secure Socket Layer) ja TLS (Transport Layer Security) abil. Programm kontrollib liiklust ainult suvandis IMAPS-/POP3S-protokolli jaoks kasutatavad protokollid määratud portides, olenemata operatsioonisüsteemi versioonist. Vajaduse korral saab lisada ka muude sideportide kontrolli. Pordinumbrid peavad olema komaga eraldatud.

Krüptitud sidet kontrollitakse vaikimisi. Skanneri häälestuse vaatamiseks avage Täpsem häälestus > Veeb ja meil > SSL/TLS.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP