Meilikliendi kaitse

Lõimimise konfigureerimiseks vt Programmi ESET Internet Security lõimimine meilikliendiga.

Meilikliendi sätted asuvad jaotises Täpsem häälestus (F5) > Veeb ja meil > Meilikliendi kaitse > Meilikliendid.

Meilikliendid

Luba meilikaitse kliendi lisandmoodulitega – kui see säte on keelatud, on meilikliendi lisandmoodulite kaitse välja lülitatud.

Kontrollitav meil

Valige kontrollimiseks järgmised meilid.

Saadud meil

Saadetud meil

Loetud meil

Muudetud meil


note

Soovitame hoida säte Luba meilikaitse kliendi lisandmoodulitega lubatud. Isegi kui integreerimine pole lubatud või ei tööta, kaitseb meilisuhtlust ikkagi Protokollide filtreerimine (IMAP/IMAPS ja POP3/POP3S).

Nakatunud meiliga tehtav toiming

Ära tee midagi– kui see on lubatud, tuvastab programm nakatatud manused, kuid ei tee meilidega ühtki toimingut.

Eemalda meil– programm teavitab kasutajat sissetungi(de)st ja kustutab sõnumi.

Tõsta meil kustutatud üksuste kausta– nakatunud meilid tõstetakse automaatselt kustutatud üksuste kausta.

Tõsta meil kausta (vaiketoiming) – nakatunud meilid tõstetakse automaatselt määratud kausta.

Kaust– määrake kohandatud kaust, kuhu nakatunud meilid nende tuvastamisel soovite tõsta.