ESET CMD

See funktsioon lubab kasutada täpsemaid ecmd käske. See võimaldab käsurea (ecmd.exe) abil sätteid eksportida ja importida. Praeguseni oli võimalik eksportida sätteid ainult GUI abil. ESET Internet Security konfiguratsiooni saab eksportida XML.xml-faili.

Kui olete ESET CMD lubanud, on saadaval kaks autoriseerimismeetodit.

Puudub – autoriseerimine puudub. Me ei soovita seda meetodit, kuna see võimaldab importida mis tahes allkirjastamata konfiguratsiooni, mis on võimalik oht.

Täpsema häälestuse parool – konfiguratsiooni importimiseks .xml-failist on vajalik parool, see fail tuleb allkirjastada (vt altpoolt teemat .xml-konfiguratsioonifaili allkirjastamise kohta). Enne uue konfiguratsiooni importimist tuleb sisestada jaotises Juurdepääsu häälestus antud parool. Kui juurdepääsu häälestus ei ole lubatud, parool ei ühti või .xml-konfiguratsioonifail on allkirjastamata, konfiguratsiooni ei impordita.

Kui ESET CMD on lubatud, võite kasutada käsurida ESET Internet Security-konfiguratsioonide eksportimiseks või importimiseks. Võite seda teha käsitsi või luua automatiseerimiseks skripti.


important

Täpsemate ECMD käskude kasutamiseks peavad teil olema administraatori õigused või avage Windowsi käsuviip (cmd) suvandiga Käivita administraatorina. Muidu kuvatake teade Error executing command. Samuti peab konfiguratsiooni eksportimiseks olema sihtkaust. Ekspordikäsk toimib ka siis, kui ESET CMD-säte on välja lülitatud.


example

Sätete eksportimise käsk:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml
 
Sätete importimise käsk:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml


note

Täpsemaid ecmd-käske saab käivitada ainult lokaalselt.

.xml-konfiguratsioonifaili allkirjastamine.

1.Laadige alla täitmisfail XmlSignTool.

2.Avage Windowsi käsuviip (cmd) suvandiga Käivita administraatorina.

3.Navigeerige kohta, kuhu salvestatakse xmlsigntool.exe

4.Käivitage .xml-konfiguratsioonifaili allkirjastamiseks käsk xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>


important

Parameetri /version väärtus oleneb teie toote ESET Internet Security versioonist. Kasutage valikut /version 1 toote ESET Internet Security varasemate versioonide puhul kui 11.1. Kasutage valikut /version 2 toote ESET Internet Security praeguse versiooni puhul.

5.Tööriista XmlSignTool vastava viiba korral sisestage ja taassisestage täpsema häälestuse parool. XML-konfiguratsioonifail on nüüd allkirjastatud ja seda saab kasutada toote ESET Internet Security muude eksemplaride importimiseks ESET CMD-ga, kasutades parooliga autoriseerimist.


example

Eksporditud konfiguratsioonifaili käsu allkirjastamine.
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool


note

Kui teie juurdepääsu häälestamise parool muutub ja soovite importida konfiguratsiooni, mis allkirjastati varem vana parooliga, siis tuleb .xml-konfiguratsioonifail uuesti allkirjastada, kasutades praegust parooli. See võimaldab kasutada vanemat konfiguratsioonifaili, eksportimata seda enne importimist teise tootega ESET Internet Security seadmesse.


warning

ESET CMD lubamine ilma autoriseerimismeetodita ei ole soovitatav, kuna see võimaldab igasuguse allkirjastamata konfiguratsiooni importimist. Määrake parool jaotises Täpsem häälestus > Kasutajaliides > Juurdepääsu häälestus, et takistada kasutajaid tegemast autoriseerimata muudatusi.