Diagnostika

Diagnostika esitab ESET-i protsesside rakenduste krahhide tõmmised (nt ekrn). Rakenduse krahhi korral luuakse tõmmis. See võib arendajatel aidata siluda ja lahendada mitmesuguseid ESET Internet Security probleeme.

Klõpsake suvandi Tõmmise tüüp kõrval olevat rippmenüüd ja valige üks kolmest saadaolevast valikust.

Funktsiooni keelamiseks valige käsk Keela.

Mini– salvestab kõige väiksema kasuliku teabe kogumi, mis võib aidata tuvastada rakenduse ootamatu kokkujooksmise põhjuse. Selline tõmmisefail võib olla kasulik piiratud ruumi korral. Kuid selles sisalduva piiratud teabe tõttu ei pruugita faili analüüsi käigus avastada vigu, mida ei põhjustatud otseselt probleemi tekkimise ajal töötanud lõim.

Täisversioon– salvestab kogu süsteemimälu sisu, kui rakendus ootamatult seiskub. Täielik mälutõmmis võib sisaldada andmeid protsesside kohta, mis töötasid mälutõmmise moodustamise ajal.

Sihtkataloog– kataloog, kuhu kokkujooksmise korral luuakse tõmmis.

Ava diagnostikakaust– klõpsake suvandit Ava, et avada see kataloog uues Windows Exploreri aknas.

Loo diagnostikatõmmis– klõpsake suvandit Loo, et luua sihtkataloogis diagnostikatõmmise failid.

Täpsem logimine

Luba turundussõnumites täpsem logimine – salvestage tootes kõik turundusteadetega seotud sündmused.

Luba rämpspostitõrje mootori täpsem logimine – salvestage kõik sündmused, mis rämpspostitõrje skanni käigus aset leiavad. See võib aidata arendajatel diagnoosida ja lahendada ESET-i rämpspostivastase mootoriga seotud probleeme.

Luba vargusevastase mootori täpsem logimine – salvestage kõik vargusevastases tehnoloogiad ilmnevad sündmused, et võimaldada diagnoosimist ja probleemide lahendamist.

Luba panganduse ja maksete kaitse täpsem logimine – kõik panganduse ja maksete kaitse funktsioonis toimuvad sündmused salvestatakse.

Luba arvuti kontrollimise täpsem logimine – salvestage kõik sündmused, mis esinevad failide ja kaustade skannimisel.

Luba seadmekontrolli täpsem logimine– kirjendage kõik sündmused, mis seadmekontrollis aset leiavad. See võib arendajatel aidata diagnoosida ja lahendada seadmekontrolliga seotud probleeme.

Luba Direct Cloudi täpsem logimine – kirjendage kõik sündmused, mis ESET LiveGrid®-is aset leiavad. See võib arendajatel aidata diagnoosida ja lahendada ESET LiveGrid®-iga seotud probleeme.

Dokumendikaitse täpsema logimise lubamine – salvestage kõik dokumendikaitse sündmused, et lubada probleemide diagnoosimine ja lahendamine.

Meilikliendi kaitse täpsema logimise lubamine – salvestage kõik sündmused, mis ilmnevad meilikliendi kaitse ja meilikliendi lisandmoodulis, et võimaldada probleemide diagnoosimist ja probleemide lahendamist.

Luba tuuma täpsem logimine – salvestage ESET-i tuuma (ekrn) kõik sündmused.

Luba litsentsimise täpsem logimine – salvestage kogu toote kommunikatsioon ESET-i aktiveerimise või ESET License Manager serveritega.

Luba mälu jälgimine – salvestage kõik sündmused, mis aitab arendajatel diagnoosida mälulekkeid.

Luba võrgu kaitse täpsem logimine – salvestage kõik tulemüüri kaudu edastatavad võrguandmed PCAP-vormingus, mis võimaldab arendajatel tulemüüriga seotud probleeme diagnoosida ja lahendada.

Luba operatsioonisüsteemi täpsem logimine – salvestage lisateavet operatsioonisüsteemi, näiteks töötavate protsesside, CPU tegevuse ja kettatoimingute kohta. See võib aidata arendajatel diagnoosida ja lahendada probleeme, mis on seotud teie operatsioonisüsteemis töötava ESET-i tootega.

Luba vanemliku järelevalve täpsem logimine– kirjendage kõik sündmused, mis vanemlikus järelevalves aset leiavad. See võib arendajatel aidata diagnoosida ja lahendada vanemliku järelevalvega seotud probleeme.

Luba protokollide filtreerimise täpsem logimine – salvestage kõik protokollide filtreerimise mootori kaudu edastatavad andmed PCAP-vormingus, mis võimaldab arendajatel protokollide filtreerimisega seotud probleeme diagnoosida ja lahendada.

Luba tõuketeadete täpsem logimine – salvestage kõik sündmused, mis leiavad aset tõuketeadete ajal.

Luba failisüsteemi reaalajalise kaitse täpsem logimine – salvestage kõik sündmused, mis leiavad aset ajal, mil failisüsteemi reaalajaline kaitse skannib faile ja kaustu.

Luba uuendusmootori täpsem logimine – salvestage kõik sündmused, mis uuendamise ajal aset leiavad. See võib aidata arendajatel uuendusmootoriga seotud probleeme diagnoosida ja lahendada.

Logifailid asuvad kaustas C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\.