Seadmerühmad


warning

Arvutiga ühendatud seade võib kujutada endast turvariski.

Seadmerühmade aken on jaotatud kaheks. Akna parempoolses osas on loend vastavasse rühma kuuluvate seadmetega ja vasakpoolses osas loodud rühmad. Valige seadmete loendiga rühm, mida soovite parempoolsel paanil kuvada.

Kui avate seadmerühmade akna ja valite rühma, saate loendisse seadmeid lisada või neid sealt eemaldada. Seadmeid saab rühma lisada ka neid failist importides. Võite ka klõpsata nuppu Asusta ja kõik arvutiga ühendatud seadmed loendatakse aknas Tuvastatud seadmed. Valige asustatud loendist seade, et lisada see rühma, klõpsates nuppu OK.

Juhtelemendid

Lisa – saate lisada rühma, sisestades selle nime või seadme olemasolevasse rühma (soovi korral saate määrata üksikasjad, näiteks tootja nime, mudeli ja seerianumbri), lähtudes sellest, millises akna osas nuppu klõpsasite.

Muuda – sellega saate muuta valitud rühma või seadme parameetrite nime (tootja, mudel, seerianumber).

Eemalda – kustutab valitud rühma või seadme, sõltuvalt sellest, millises akna osas nuppu klõpsasite.

Impordi – impordib tekstifailist seadmete loendi. Seadmete importimine tekstifailist nõuab õiget vormindamist.

Iga seade algab uuest reast.

Tarnija, mudel ja seerianumber peavad olema iga seadme jaoks olemas ja eraldatud komaga.


example

Siin on näide tekstifaili sisust:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Ekspordi – ekspordib seadmete loendi faili.

Nupp Asusta pakub ülevaadet kõigist parasjagu ühendatud seadmest koos järgmise teabega: seadme tüüp, seadme tarnija, mudel ja seerianumber (kui on saadaval).

Kui olete kohandamise lõpetanud, klõpsake OK. Klõpsake valikut Loobu, kui soovite lahkuda aknast Seadmerühmad muudatusi salvestamata.


note

saate luua mitmesuguseid seadmerühmi, millele rakendatakse erisuguseid reegleid. Saate luua ka ainult ühe rühma, millele rakendatakse reeglit toiminguga Lugemine/kirjutamine või Kirjutuskaitse. See tagab seadmekontrollile tundmatute seadmete tõkestamise, kui need arvutiga ühendatakse.

Arvestage, et mõni toiming (õigus) pole mõne seadmetüübi korral saadaval. Kui see on talletusseade, on kõik neli toimingut saadaval. Mittetalletusseadmete korral on saadaval ainult kolm toimingut (nt toiming Kirjutuskaitse pole Bluetooth-seadme korral saadaval, mis tähendab, et Bluetooth-seadme saab ainult lubada, blokeerida või selle eest hoiatada).