Tuvastatud seadmed

Nupp Asusta pakub ülevaadet kõigist parasjagu ühendatud seadmest koos järgmise teabega: seadme tüüp, seadme tarnija, mudel ja seerianumber (kui on saadaval).

Valige tuvastatud seadmete loendist seade ja klõpsake nuppu OK, et lisada eelnevalt määratletud teabega seadmekontrolli reegel (kõiki sätteid saab reguleerida).

Väikese võimsusega (puhkerežiimis) olevad seadmed on tähistatud hoiatusikooniga important. Nupu OK lubamiseks ja sellele seadmele reegli lisamiseks:

ühendage seade uuesti;

Kasutage seadet (nt käivitage veebikaamera äratamiseks Windowsis rakendus Kaamera)