Pilvepõhine kaitse

ESET LiveGrid® (põhineb täiustatud hoiatussüsteemil ThreatSense.Net) kasutab andmeid, mille ESET-i kasutajad on saatnud kõikjalt maailmast, ja saadab need ESET-i uuringulaborisse. Kui esitate meile kahtlaste andmete näiteid ja metaandmeid, saame tänu lahendusele ESET LiveGrid® kohe reageerida ja hoida ESET-i uusimate ohtude suhtes ajakohasena.

Saadaval on järgmised valikud.

Mainesüsteemi ESET LiveGrid® lubamine

Mainesüsteem ESET LiveGrid® pakub pilvepõhist lubatud ja keelatud üksuste loendit.

Kontrollige Töötavate protsesside ja failide mainet ning ESET LiveGrid®-ist pärit lisateavet otse programmi kasutajaliidese või kontekstimenüü kaudu.

Tagasisidesüsteemi ESET LiveGrid® lubamine

Lisaks ESET LiveGrid®-i mainesüsteemile kogub ESET LiveGrid®-i tagasisidesüsteem teavet teie arvuti kohta, mis on seotud äsja tuvastatud ohtudega. See teave võib sisaldada järgmist.

Näidis või koopia failist, milles oht ilmnes

Tee faili juurde

Faili nimi

Kuupäev ja kellaaeg

Protsess, mille käigus oht ilmnes teie arvutis

Teave arvuti operatsioonisüsteemi kohta

Vaikimisi on ESET Internet Security konfigureeritud esitama kahtlaseid faile ESET-i viiruselaborile üksikasjalikuks analüüsiks. Teatud laienditega failid (nt .doc või .xls) jäetakse alati välja. Saate ise laienduste loendit täiendada, kui teie või teie ettevõte soovib vältida teatud tüüpi failide saatmist.


note

Lisateavet asjakohaste andmete saatmise kohta leiate teemast Privaatsuspoliitika.

Võite otsustada ESET LiveGrid®-i mitte lubada

Tarkvara ükski funktsioon ei kao, kuid mõnel juhul võib toode ESET Internet Security vastata uutele ohtudele kiiremini kui tuvastusmootori uuendus, kui ESET LiveGrid® on lubatud. Kui olete ESET LiveGrid®-i varem kasutanud ja selle keelanud, võib siiski olla saatmiseks andmepakette. Need paketid saadetakse ESET-ile isegi pärast inaktiveerimist. Kui kogu praegune teave on saadetud, siis uusi pakette ei looda.


note

Lisateavet lahenduse ESET LiveGrid® kohta leiate sõnastikust.

Tootes ESET Internet Security lahenduse ESET LiveGrid® lubamise või keelamise kohta on nii inglise kui ka paljudes teistes keeltes saadaval illustreeritud juhised.


Pilvepõhise kaitse konfiguratsioon jaotises Täpsem häälestus

ESET LiveGrid®-i sätetele juurdepääsemiseksvalige Täpsem häälestus (F5) > Tuvastusmootor > Pilvepõhine kaitse.

Luba mainesüsteem ESET LiveGrid® (soovitatav)– mainesüsteem ESET LiveGrid® muudab ESET-i pahavaravastased lahendused tõhusamaks, võrreldes skannitud faili pilveteenuses olevatesse lubatud ja keelatud loenditesse kantud üksuste andmebaasiga.

Luba süsteemi ESET LiveGrid® tagasiside süsteemi – saadab asjakohased andmed (kirjeldatakse allpool jaotises Näidiste saatmine) koos krahhiteavituste ja statistikaga edasiseks analüüsimiseks ESET-i uuringulaborisse.

Saada krahhiteavitusi ja diagnostikaandmeid – esitab süsteemiga ESET LiveGrid® seotud diagnostikaandmed, nt krahhiaruanded ja moodulite mälutõmmised. Soovitame hoida selle sätte lubatud, kuna see aitab ESET-il diagnoosida probleeme, parendada tooteid ja tõhustada lõppkasutaja kaitset.

Saada anonüümset statistikat – lubage ESET-il koguda teavet äsja tuvastatud ohtude kohta, mis hõlmab ohu nime, tuvastamise kuupäeva ja kellaaega, tuvastamisviisi ja seotud metaandmeid, toote versiooni ja konfiguratsiooni ning ka teavet teie süsteemi kohta.

Meiliaadress (valikuline)– teie meiliaadressi on võimalik saata koos kahtlaste failidega ning seda võidakse kasutada teiega kontakteerumiseks, kui analüüsiks vajatakse täiendavat teavet. Pange tähele, et ESET ei saada teile vastust, välja arvatud juhul, kui vajatakse lisateavet.

Näidiste saatmine

Näidiste käsitsi esitamine – võimaldab teil ESET-ile esitada näidiseid käsitsi kontekstimenüüst, karantiinist või menüüst Tööriistad.

Tuvastatud näidiste automaatne saatmine

Valige, millised näidised saadetakse ESET-ile analüüsimiseks ja edaspidise tuvastamise parandamiseks (vaikimisi võib näidis olla kuni 64 MB). Saadaval on järgmised valikud.

Kõik tuvastatud näidised – kõik objektid, mille on tuvastanud Tuvastusmootor (sealhulgas võimalikud soovimatud rakendused, kui need on skanneri sätetes lubatud).

Kõik näidised, v.a dokumendid – kõik tuvastatud objektid, v.a Dokumendid (vt allpool).

Ära saada – tuvastatud objekte ei saadeta ESET-ile.

Kahtlaste näidiste automaatne saatmine

Need näidised saadetakse ESET-ile ka siis, kui tuvastamismootor neid ei tuvasta. Näiteks näidised, mis jäid napilt tuvastamata, või näidised, mida üks toote ESET Internet Security kaitsemoodulitest peab kahtlaseks või mis käituvad ebaselgelt (vaikimisi võib näidis olla kuni 64 MB).

Täitmisfailid – sisaldab täitmisfaile nagu .exe, .dll, .sys.

Arhiivid – sisaldab arhiivi failitüüpe nagu .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cab.

Skriptid – sisaldab skripti failitüüpe nagu .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1.

Muu – sisaldab failitüüpe nagu .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnk.

Võimalikud rämpspostimeilid – sellega saab ESET-ile edasiseks analüüsiks saata manusena võimalikke rämpspostiosi või terveid rämpspostimeile. Suvandi lubamine täiustab üldist rämpspostituvastust, sh edaspidist rämpspostituvastust teie postkastis.

Dokumendid – sisaldab Microsoft Office'i või PDF-dokumente, milles võib olla aktiivset sisu.
arrow_down_home Laienda kõigi kaasatud dokumenditüüpide loendile

Väljajäetavad failid

Väljajätufilter võimaldab välistada teatud failide/kaustade edastamise (näiteks võib see sobida konfidentsiaalset teavet (nagu dokumendid või arvutustabelid) sisaldada võivate failide väljajätuks). Loendisse kantud faile ei saadeta kunagi ESET-i laboritesse analüüsimiseks, isegi mitte siis, kui need sisaldavad kahtlast koodi. Kõige levinumad failitüübid (.doc, jne) jäetakse välja vaikimisi. Soovi korral saate väljajäetavate failide loendit täiendada.


example

Selleks et jätta lehelt download.domain.com allalaaditud failid välja, tehke valikud Täpsem häälestus > Tuvastamismootor > Pilvepõhine kaitse > Näidiste saatmine ja klõpsake jaotise Väljajätmised kõrval olevat nuppu Redigeeri. Seejärel lisage väljajäetav leht .download.domain.com.

Näidiste maksimaalne suurus (MB) – määrab näidiste maksimaalse suuruse (1-64 MB).