Interaktiivsed hoiatused


important

Otsite teavet tavapäraste hoiatuste ja teavituste kohta?

Leiti oht

Aadress on blokeeritud

Toode aktiveerimata

Üleminek enamate funktsioonidega tootele

Üleminek vähemate funktsioonidega tootele

Uuendus on saadaval

Uuendusteave pole kooskõlalin

Veaotsing sõnumi „Moodulite uuendamine ebaõnnestus“ korral

Moodulite uuendamistõrgete lahendamine

Blokeeriti võrguoht

Veebisaidi sert on tühistatud

Jaotis Interaktiivsed hoiatused asukohas Täpsem häälestus (F5) > Teatised võimaldab konfigureerida, kuidas ESET Internet Security käsitseb tuvastamiseks teatebokse ja interaktiivseid hoiatusi, kus kasutaja peab otsuse vastu võtma (nt võimalik andmepüügiveebisait).

CONFIG_ALERT

Interaktiivsed hoiatused

Valiku Kuva interaktiivsed hoiatused keelamise korral peidetakse kõik hoiatusaknad ja brauserisisesed dialoogiboksid ning see sobib kasutamiseks üksnes vähestel erijuhtudel. ESET soovitab hoida see suvand lubatuna.

Tootesisene teateedastus

Tootesiseste sõnumite kaudu teavitatakse kasutajaid ESET-i uudistest ja edastatakse muud sidet. Turundussõnumite saatmiseks on vaja kasutaja nõusolekut. Seetõttu ei saadeta kasutajale vaikimisi turundussõnumeid (kuvatud küsimärgina). Lubades selle valiku, nõustute saama ESET-i turundussõnumeid. Kui te pole ESET-i turundussõnumitest huvitatud, siis keelake valik Kuva turundussõnumid.

Teateboksid

Teatebokside automaatseks sulgemiseks pärast kindlat ajavahemikku valige käsk Sule teateboksid automaatselt. Kui neid ei suleta käsitsi, sulguvad hoiatusaknad automaatselt pärast teatud aja möödumist.

Ajalõpp sekundites – määrab hoiatuse nähtavuse kestuse. Väärtus peab olema vahemikus 10–999 sekundit.

Kinnitusteated – klõpsake valikut Redigeeri, et kuvada loend kinnitusteadetest, mille korral saate valida, kas need kuvada või peita.