ThreatSense'i lisaparameetrid

Nende sätete redigeerimiseks valige Täpsem häälestus (F5) > Tuvastamismootor > Failisüsteemi reaalajaline kaitse > ThreatSense'i lisaparameetrid.

ThreatSense lisaparameetrid vastloodud ja muudetud failide jaoks

Vastloodud või muudetud failide puhul on nakatumise tõenäosus tunduvalt suurem kui olemasolevatel failidel. Seetõttu kontrollib programm neid faile täiendavate kontrollimisparameetritega. ESET Internet Security kasutab täpsemat heuristikat, mis suudab tuvastada uusi ohte enne, kui tuvastamismootori uuendus on välja antud, ning mis on kombineeritud signatuuripõhiste kontrollimeetoditega.

Lisaks vastloodud failidele kontrollitakse ka iseavanevaid arhiive (.sfx) ja käitusaegseid pakkijaid (sisemiselt tihendatavaid täitmisfaile). Vaikimisi kontrollitakse arhiive kuni 10. pesastamistasemeni, olenemata failide tegelikust mahust. Arhiivi kontrollisätete muutmiseks tühjendage märkeruut Arhiivikontrolli vaikesätted.

ThreatSense lisaparameetrid täidetavate failide jaoks

Täpsem heuristika faili täitmisel– vaikereeglina kasutatakse failide täitmisel täpsemat heuristikat. Kui see on lubatud, soovitame tungivalt hoida valikud Smart-optimeerimine ja ESET LiveGrid® lubatuna, et leevendada süsteemi jõudlusele avaldatavat mõju.

Täpsem heuristika irdkandjatel asuvate failide täitmisel– täpsem heuristika emuleerib koodi virtuaalses keskkonnas ja hindab selle käitumist enne koodi käivitamise lubamist irdkandjalt.