Kuidas lubada teatud rakenduse side

Kui interaktiivses režiimis tuvastatakse uus ühendus ja kui puudub ühtiv reegel, palutakse teil dialoogiaknas ühendus lubada või keelata. Kui soovite, et ESET Internet Security teeks sama toimingut iga kord, kui rakendus ühendust luua proovib, märkige ruut Loo reegel ja pea jäädavalt meeles.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Saate luua rakenduste jaoks uued tulemüürireeglid, enne kui ESET Internet Security need tulemüüri häälestuses tuvastab. Selleks avage programmi põhiaken > Häälestus > Võrgukaitse > klõpsake valiku Tulemüür kõrval ikooni GEAR > Konfigureeri > Täpsem > Reeglid > Muuda.

Klõpsake nuppu Lisa ja sisestage vahekaardil Üldine reeglile nimi, suund ja sideprotokoll. See aken võimaldab teil määrata reegli rakendumisel tehtava toimingu.

Sisestage vahekaardis Kohalik asukoht käivitatavale rakendusele tee ja kohalik sideport. Minge vahekaardile Kaugasukoht, et sisestada kaugaadress ja port (kui on kasutatav). Värskelt loodud reegel rakendub kohe, kui rakendus püüab uuesti sidet luua.