Käsurea skanner

Rakenduse ESET Internet Security viirusetõrjemooduli saab käivitada käsurealt – käsitsi (käsuga ecls) või pakkfaili (bat) abil.

ESET-i käsurea skanneri kasutamine:

ecls [OPTIONS..] FILES..

Nõudmisel skanneri käitamisel käsurealt on võimalik kasutada järgmisi parameetreid ja võtmeid.

Suvandid

/base-dir=FOLDER

laadi moodulid kaustast FOLDER

/quar-dir=FOLDER

karantiinikaust FOLDER

/exclude=MASK

jäta maskile MASK vastavad failid kontrollimata

/subdir

kontrolli alamkaustu (vaikesäte)

/no-subdir

ära kontrolli alamkaustu

/max-subdir-level=LEVEL

kaustas asuvate kaustade kontrolli suurim sügavus

/symlink

järgi sümbolnimesid (vaikesäte)

/no-symlink

jäta sümbolnimed vahele

/ads

kontrolli ADS-i (vaikesäte)

/no-ads

ära kontrolli ADS-i

/log-file=FAIL

logi väljund faili FILE

/log-rewrite

kirjuta väljundfail üle (vaikesäte: lisa)

/log-console

logi väljund konsoolile (vaikesäte)

/no-log-console

ära logi väljundit konsoolile

/log-all

logi ka puhtad failid

/no-log-all

ära logi puhtaid faile (vaikesäte)

/aind

kuva aktiivsusnäidik

/auto

kontrolli kõiki kohalikke kettaid ja puhasta need automaatselt

Skanneri suvandid

/files

kontrolli faile (vaikesäte)

/no-files

ära kontrolli faile

/memory

kontrolli mälu

/boots

kontrolli algkäivitussektoreid

/no-boots

ära kontrolli algkäivitussektoreid (vaikesäte)

/arch

kontrolli arhiive (vaikesäte)

/no-arch

ära kontrolli arhiive

/max-obj-size=MAHT

kontrolli ainult faile mahuga alla SIZE megabaidi (vaikesäte 0 = piiranguta)

/max-arch-level=LEVEL

arhiivis asuvate arhiivide (pesastatud arhiivide) kontrolli suurim sügavus

/scan-timeout=LIMIT

kontrolli arhiive kõige rohkem LIMIT sekundit

/max-arch-size=MAHT

kontrolli arhiivis asuvaid faile ainult siis, kui nende maht on alla SIZE (vaikesäte 0 = piiranguta)

/max-sfx-size=MAHT

kontrolli iseavanevas arhiivis asuvaid faile ainult siis, kui nende maht on alla SIZE megabaidi (vaikesäte 0 = piiranguta)

/mail

kontrolli meilifaile (vaikesäte)

/no-mail

ära kontrolli meilifaile

/mailbox

kontrolli postkaste (vaikesäte)

/no-mailbox

ära kontrolli postkaste

/sfx

kontrolli iseavanevaid arhiive (vaikesäte)

/no-sfx

ära kontrolli iseavanevaid arhiive

/rtp

kontrolli käitusaegseid pakkijaid (vaikesäte)

/no-rtp

ära kontrolli käitusaegseid pakkijaid

/unsafe

otsi võimalikke ohtlikke rakendusi

/no-unsafe

ära otsi võimalikke ohtlikke rakendusi (vaikesäte)

/unwanted

otsi võimalikke soovimatuid rakendusi

/no-unwanted

ära otsi võimalikke soovimatuid rakendusi (vaikesäte)

/suspicious

otsi kahtlasi rakendusi (vaikereegel)

/no-suspicious

ära otsi kahtlasi rakendusi

/pattern

kasuta signatuure (vaikesäte)

/no-pattern

ära kasuta signatuure

/heur

luba heuristika (vaikesäte)

/no-heur

keela heuristika

/adv-heur

luba täpsem heuristika (vaikesäte)

/no-adv-heur

keela täpsem heuristika

/ext-exclude=EXTENSIONS

jätke kooloniga eraldatud fail LAIENDID kontrollist välja

/clean-mode=MODE

kasuta nakatatud objektide puhul puhastusrežiimi MODE
 

Saadaval on järgmised valikud.

none (vaiketsoon) – automaatset puhastamist ei toimu.

standard – ecls.exe proovib nakatunud faile automaatselt puhastada või kustutada.

Range– ecls.exe proovib nakatunud faile automaatselt ilma kasutaja sekkumiseta puhastada või kustutada (teilt ei küsita luba enne failide kustutamist).

Karm– ecls.exe kustutab failid, olenemata faili tüübist, ega püüa neid puhastada.

Eemalda– ecls.exe kustutab failid, püüdmata neid puhastada, kuid väldib tundlike failide kustutamist, nagu Windowsi süsteemifailid.

/quarantine

kopeeri nakatatud failid (kui on puhastatud) karantiini

(lisaks puhastamisel tehtavale toimingule)

/no-quarantine

ära kopeeri nakatatud faile karantiini

Üldsuvandid

/help

kuva spikker ja lõpeta

/version

kuva versiooniteave ja lõpeta

/preserve-time

säilita viimase kasutuskorra ajatempel

Väljundkoodid

0

ühtegi ohuallikat ei leitud

1

ohuallikad leiti ja puhastati

10

mõningaid faile ei õnnestunud kontrollida (võib olla ohte)

50

leiti oht

100

tõrge


note

Väljundkood üle 100 tähendab, et faili ei kontrollitud ja see võib olla nakatunud.