Τι νέο υπάρχει

Τι νέο υπάρχει στο ESET Internet Security 15

Βελτιωμένος Ελεγκτής δικτύου (πρώην Συνδέσεις οικιακού δικτύου)

Βοηθά στην προστασία του δικτύου σας και των συσκευών IoT, και εμφανίζει συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον δρομολογητή. Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε τα δίκτυα που χρησιμοποιείτε και ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες.

ESET HOME (πρώην myESET)

Παρέχει αυξημένη ορατότητα και έλεγχο της ασφάλειάς σας. Εγκαταστήστε προστασία για νέες συσκευές, προσθέστε και κάντε κοινή χρήση αδειών χρήσης, και λάβετε σημαντικές ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές και της διαδικτυακής πύλης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το θέμα Οδηγός Ηλεκτρονικής βοήθειας του ESET HOME.

Βελτιωμένο Σύστημα αποτροπής εισβολών από κεντρικό υπολογιστή (HIPS)

Σαρώνει τμήματα μνήμης που μπορούν να τροποποιηθούν με προηγμένες τεχνικές εισαγωγής κακόβουλου λογισμικού. Οι βελτιώσεις επεκτείνουν την τεχνολογική δυνατότητα ανίχνευσης για τις πιο προηγμένες εισβολές κακόβουλου λογισμικού.


Για εικόνες και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες στο ESET Internet Security, ανατρέξτε στο θέμα Τι νέο υπάρχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των οικιακών προϊόντων της ESET.


note

Για να απενεργοποιήσετε τις Ειδοποιήσεις της εφαρμογής What's new, κάντε κλικ στα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ειδοποιήσεις > Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση ειδοποιήσεων της εφαρμογής What's new. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Ειδοποιήσεις.