Provedení úlohy – Týdně

Úloha bude provedena v určitý den v týdnu ve stanovený čas.