Panel nástrojů v MS Outlook

Ochrana Microsoft Outlook pracuje jako zásuvný modul (plug-in). Po instalaci ESET Internet Security se v Microsoft Outlook zobrazí nový panel nástrojů, který obsahuje možnosti antivirové/antispamové ochrany:

Spam – umožňuje vybrané zprávy označit jako spam. Po označení se odešle "otisk" zprávy na centrální server s databází charakteristik nevyžádané pošty. V případě, že stejný "otisk" odešle větší počet uživatelů, bude tato zpráva v budoucnu vyhodnocena jako spam.

Není spam – umožňuje vybrané zprávy označit jako není spam.

Spamová adresa (seznam spamových adres, tzv. blacklist) – přidá adresu odesílatele na seznam spamových adres. Všechny zprávy přijaté z těchto adres budou automaticky označovány jako spam.


warning

Při odesílání nevyžádané pošty se využívá tzv. spoofing, kdy se skutečný odesílatel maskuje za jinou e-mailovou adresu. Buďte tedy obezřetní.

Důvěryhodná adresa (přidání do seznamu důvěryhodných adres na tzv. whitelist) – přidá adresu odesílatele vybraných zpráv na seznam důvěryhodných adres. Zprávy z těchto adres nebudou nikdy automaticky označované jako spam.

ESET Internet Security – dvojitým kliknutím na ikonu otevřete hlavní okno programu ESET Internet Security.

Znovu zkontrolovat zprávy – umožní ruční spuštění kontroly e-mailů. Zde můžete nastavit zprávy, které budou zkontrolovány, a můžete aktivovat opakovanou kontrolu přijatého e-mailu. Více informací naleznete v kapitole ochrana poštovních klientů.

Možnosti skeneru – otevře okno s nastavením ochrany poštovních klientů.

Nastavení antispamu – otevře okno s nastavením antispamové ochrany.

Seznamy adres – otevře okno antispamové ochrany, které umožňuje definovat seznam vyloučených, důvěryhodných a spamových adres.