Nápověda programu

Vítejte v uživatelském manuálu ESET Internet Security. Věříme, že informace obsažené v této nápovědě vás seznámí s produktem a pomohou vám zabezpečit počítač.

Jak začít

Před použitím ESET Internet Security vám doporučujeme seznámit se s různými typy infiltrací a útoků na dálku, se kterými se můžete setkat.

O nových funkcích v ESET Internet Security si můžete přečíst v samostatné kapitole. Připravili jsme také průvodce, který vám pomůže se základním nastavením.

Jak používat nápovědu programu ESET Internet Security

Témata nápovědy jsou rozdělena do několika kapitol a podkapitol. Při práci s programem stiskněte klávesu F1 pro zobrazení aktuálních informací k oknu, které máte v programu otevřené.

Nápověda umožňuje vyhledávání prostřednictvím klíčových slov nebo pomocí vyhledání slov a slovních spojení. Rozdíl mezi těmito dvěma typy vyhledávání je ten, že klíčová slova se váží ke stránkám nápovědy logicky, přičemž samotné klíčové slovo se vůbec v textu nemusí vyskytovat. Vyhledávání pomocí slov a slovních spojení naopak najde všechny stránky nápovědy, na kterých se hledaná slova nachází přímo v textu.

Z důvodu zachování konzistence a zabránění nejasnostem vychází použitá terminologie v této příručce z názvosloví ESET Internet Security. Používáme rovněž jednotnou sadu symbolů na zvýraznění částí kapitol, které jsou zvlášť důležité, případně by neměly uniknout vaší pozornosti.


note

Poznámka je krátký výtah informace. Ačkoli ji můžete vynechat, poznámka poskytuje cenné informace k dané funkci nebo odkaz na související kapitoly.


important

Tato část vyžaduje vaši pozornost a doporučujeme ji nevynechat. Obvykle obsahuje nekritické, avšak důležité informace.


warning

Takto označená informace vyžaduje vaši plnou pozornost. Varování jsou umístěna tak, aby vás včas varovala a zároveň vám pomohla vyvarovat se chybám, které by mohly mít negativní následky. Prosím, důkladně si přečtěte text ohraničený tímto označením, protože se týká velmi citlivých systémových nastavení nebo upozorňuje na možná rizika.


example

Příklad popisující uživatelský scénář nebo praktickou ukázku pro pochopení fungování nebo používání dané funkce.

Konvence

Význam

Tučné písmo

Názvy položek uživatelského rozhraní jako dialogová okna a tlačítka.

Kurzíva

Zástupné znaky pro informace, které máte zadat. Například název souboru nebo cesta k souboru znamená, že máte zadat skutečnou cestu nebo název souboru.

Courier New

Příklady kódů nebo příkazů

Hypertextový odkaz

Poskytuje rychlý přístup do odkazovaných kapitol nebo externích zdrojů. Hypertextové odkazy jsou zvýrazněny modře a mohou být podtržené.

%ProgramFiles%

Systémová složka operačního systému Windows, do které se standardně instalují programy a další součásti systému.

Online příručka je primárním zdrojem nápovědy. V případě funkčního připojení k internetu se automaticky zobrazí nejnovější verze online příručky.