Detekován potenciální ransomware

Toto dialogové okno se zobrazí, pokud je detekována aplikace, jejíchž chování je velmi podobné ransomware. Následně se rozhodněte, zda další běh aplikace chcete povolit nebo zablokovat.

DIALOG_HIPS_RANSOMWARE

Prostřednictvím tohoto dialogového okna můžete odeslat vzorek do virové laboratoře k bližší analýze, případně danou aplikaci vyloučit z detekce. Po kliknutí na možnost Detaily si zobrazíte konkrétní parametry detekce.


important

Pro fungování ochrany proti ransomware je vyžadována aktivní technologie ESET LiveGrid®.