Seznam oznámení na pracovní ploše

Kdykoli se můžete rozhodnout, jaká oznámení produktu chcete zobrazovat na pracovní ploše (v pravém dolním rohu obrazovky). Otevřete si Rozšířená nastavení (F5) a přejděte do sekce Oznámení > Oznámení na pracovní ploše. Na řádku Oznámení na pracovní ploše klikněte na Změnit a následně v zobrazeném dialogovém okně jednotlivá oznámení zapněte pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci Zobrazit na ploše.

CONFIG_NOTIFICATIONS_APPLICATION

Obecné

Zobrazovat oznámení z bezpečnostního přehledu - po zapnutí vás produkt upozorní na nově dostupný bezpečnostní přehled.

Zobrazit oznámení Co je nového – vypnutím skryjete oznámení o všech nových a vylepšených funkcích nejnovější verze produktu.

Soubor byl odeslán k analýze – po jejím aktivování se zobrazí oznámení pokaždé, když produkt ESET Internet Security zašlete soubor k analýze do virových laboratoří společnosti ESET.

Aktualizace

Je připravena aktualizace aplikace – po jejím aktivování budete upozorněni na dostupnou aktualizaci produktu ESET Internet Security připravenou k nainstalování.

Detekční jádro bylo úspěšně aktualizováno – po zapnutí produkt zobrazí oznámení po každé aktualizaci detekčního jádra a programových modulů.

Moduly byly úspěšně aktualizovány – po zapnutí produkt zobrazí oznámení po každé aktualizaci programových komponent.

Obecné nastavení pro zobrazování oznámení, například dobu trvání nebo minimální závažnost události, naleznete v Rozšířeném nastavení v sekci Oznámení, viz kapitolu Oznámení na pracovní ploše a bublinové tipy.