Webové protokoly

Standardně je ESET Internet Security nakonfigurován tak, aby monitoroval HTTP protokol používaný nejrozšířenějšími internetovými prohlížeči.

Nastavení skeneru HTTP

HTTP komunikace je vždy monitorována na všech portech a ve všech aplikacích.

Nastavení skeneru HTTPS

ESET Internet Security také podporuje kontrolu protokolu HTTPS. ESET Internet Security podporuje rovněž kontrolu protokolů HTTPS, které používají šifrovaný kanál pro výměnu informací mezi klientem a serverem. ESET Internet Security kontroluje komunikaci využívající protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovat pouze komunikaci na portech (443, 0-65535) definovaných v Portech používaných protokolem HTTPS bez ohledu na verzi operačního systému.

Šifrovaná komunikace se standardně nekontroluje. Pro zobrazení nastavení skeneru přejděte do Rozšířených nastavení > Web a mail > SSL/TLS.