Detekce změn aplikací

Funkce detekce změn aplikací zobrazí upozornění v případě, kdy se změněná aplikace, pro kterou existuje pravidlo brány firewall, pokusí navázat komunikaci. Změna aplikace je mechanismus dočasného nebo trvalého nahrazení původní aplikace novou aplikací za pomoci jiného spustitelného souboru (chrání před zneužitím pravidel brány firewall).

Prosím, mějte na paměti, že tato funkce není určena pro detekci změn všech aplikací. Cílem této funkce je zabránit zneužití existujících pravidel firewallu, proto jsou monitorovány pouze aplikace, pro které existují pravidla.

Kontrolovat změnu aplikací – pokud je tato možnost aktivní, program bude sledovat, zda se daná aplikace změnila (aktualizovala, infikovala, jinak změnila). Hlášení o změně aplikace se zobrazí ve chvíli, kdy aplikace navazuje komunikaci.

Povolit změnu podepsaných (důvěryhodných) aplikací – o změně aplikací, které jsou digitálně podepsány nebudete informováni.

Seznam aplikací vyloučených z detekce – v tomto dialogovém okno můžete ručně definovat aplikace, při jejichž změně se nezobrazí upozornění a jejich změna bude vždy povolena.