Skupiny zařízení


warning

Zařízení připojená k počítači mohou představovat bezpečnostní riziko.

Dialogové okno skupin zařízení je rozděleno na dvě části. V levé části se nachází seznam vytvořených skupin a v pravé části se zobrazují zařízení, která patří do dané skupiny. Pokud si chcete zobrazit v pravém okně zařízení, vyberte vlevo konkrétní skupinu zařízení.

Jakmile máte vybranou konkrétní skupinu, po kliknutí na příslušné tlačítko můžete zařízení do skupiny přidat nebo odstranit. Další možností přidání je import zařízení ze souboru. V neposlední řadě si kliknutím na tlačítko Načíst můžete zobrazit seznam všech zařízení připojených k počítači. Následně se vám zobrazí dialogové okno Detekovaná zařízení. Vyberte zařízení ze seznamu a přidejte je do skupiny kliknutím na tlačítko OK.

Ovládací prvky

Přidat – vytvoří novou skupinu nebo přidá zařízení do již existující skupiny.

Změnit – umožní změnit skupinu zařízení a parametry zařízení.

Odstranit – vymaže vybranou skupinu nebo konkrétní zařízení.

Importovat – pomocí této možnosti importujte seznam zařízení z textového souboru. Soubor musí splňovat následující formát:

Každé zařízení musí být uvedeno na novém řádku.

Výrobce, Model a Sériové číslo pro každé zařízení musí být odděleno čárkou.


example

Příklad obsahu textového souboru:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Exportovat – pomocí této možnosti exportujete seznam zařízení do souboru.

Kliknutím na tlačítko Načíst se zobrazí informace o všech aktuálně připojených zařízeních, jako je typ zařízení, výrobce, model a sériové číslo (pokud je dostupné).

Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Zrušit pro zavření dialogového okna bez uložení změn.


note

Na každou vytvořenou skupinu zařízení můžete aplikovat rozdílná pravidla. Dále můžete vytvořit jednu skupinu, které nastavíte akci Blokovat. Poté vytvořte druhé pravidlo, které bude blokovat přístup.

Mějte na paměti, že uvedené akce nemusí být dostupné u všech zařízení. Pokud se jedná o úložné zařízení, zobrazí se všechny. V případě zařízení, která neslouží pro ukládání dat, jsou dostupné pouze tři akce (například akce Pouze pro čtení není dostupná pro Bluetooth zařízení, přístup k nim může být pouze povolen, zablokován nebo můžete nechat zobrazit upozornění).