Správa zařízení

Prostřednictvím tohoto modulu dokáže ESET Internet Security omezit přístup k výměnných médií (CD, DVD, USB aj.). Přístup můžete omezit pouze pro čtení nebo úplně zakázat a pravidla lze aplikovat na konkrétního uživatele nebo celé skupiny uživatelů. Tuto funkci můžete použít v případě, kdy chcete uživatelům například zabránit připojování výměnných médií k počítači.

Podporovaná externí zařízení:

Datové úložiště (HDD, USB výměnné jednotky),

CD/DVD,

USB tiskárna,

FireWire úložiště,

Zařízení Bluetooth,

Čtečka čipových karet,

Obrazové zařízení,

Modem,

LPT/COM port,

Přenosné zařízení,

Všechny typy zařízení.

Nastavení správy zařízení můžete upravit v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) > Správa zařízení.

Kliknutím na přepínač Zapnout správu zařízení aktivujete funkci Správa zařízení v produktu ESET Internet Security. Pro provedení změn bude potřeba restartovat počítač. Po aktivaci funkce se zpřístupní odkaz Pravidla, prostřednictvím kterého si otevřete editor pravidel.


note

Na každou vytvořenou skupinu zařízení můžete aplikovat rozdílná pravidla. Dále můžete vytvořit jednu skupinu, které nastavíte akci Blokovat. Poté vytvořte druhé pravidlo, které bude blokovat přístup.

Pokud do počítače vložíte externí zařízení, na které se použije pravidlo o blokování, zobrazí se informační okno a přístup k zařízení bude odepřen.