Proxy server

Ve velkých lokálních sítích LAN, může připojení do internetu zajišťovat tzv. proxy server. Při použití této konfigurace je třeba definovat následující nastavení. V opačném případě se program nebude moci automaticky aktualizovat. Nastavení proxy serveru je možné definovat v ESET Internet Security na dvou odlišných místech v rámci Rozšířeného nastavení.

V prvním případě můžete nastavení serveru konfigurovat v části Rozšířená nastavení (F5) > Nástroje > Proxy server. Tato nastavení specifikují globální nastavení proxy serveru a tyto parametry se použijí pro jakýkoliv modul ESET Internet Security. Nastavení budou používat všechny moduly vyžadující přístup k internetu.

Pro nastavení proxy serveru na této úrovni vyberte možnost Používat proxy server a následně zadejte adresu proxy serveru do pole Proxy server a číslo portu do pole Port.

V případě, že komunikace s proxy serverem vyžaduje autentifikaci, je potřeba také zaškrtnout pole Proxy server vyžaduje autorizaci a zadat patřičné údaje do polí Uživatelské jméno a Heslo. Pro získání automatického nastavení proxy serveru můžete kliknout na tlačítko Vyhledat. Tímto se přenese nastavení z programu Internet Explorer nebo Google Chrome.


note

Tímto způsobem není možné získat autentifikační údaje (uživatelské jméno a heslo). Pokud jsou pro přístup k proxy serveru vyžadovány, musíte je zadat ručně.

Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server – pokud máte nastaveno, že se má ESET Internet Security připojovat k serverům ESET prostřednictvím proxy, po aktivování této možnosti se produkt pokusí navázat spojení bez použití proxy.

V druhém případě se nastavení proxy serveru nachází v Rozšířeném nastavení na záložce Aktualizace > Profily > Aktualizace > Možnosti připojení). Toto nastavení je platné pro konkrétní profil aktualizace a je vhodné jej použít, pokud se jedná o přenosný počítač, který se aktualizuje z různých míst. Bližší popis nastavení naleznete v kapitole Pokročilé nastavení aktualizace.

CONFIG_PROXY_SERVER