Jak odstranit škodlivý kód z počítače?

Pokud jeví počítač známky infekce, tzn. je pomalejší, zamrzá apod. doporučujeme postupovat podle následujících kroků:

1.V hlavním okně programu klikněte na záložku Kontrola počítače.

2.Klikněte na možnost Provést kontrolu počítače pro zahájení jeho kontroly.

3.Po dokončení kontroly si zobrazte její protokol. Zaměřte se především na počet zkontrolovaných, infikovaných a vyléčených souborů.

4.Pokud chcete zkontrolovat pouze vybranou část disku, klikněte na Pokročilé kontroly > Volitelná kontrola a vyberte cíle, které chcete ověřit na přítomnost škodlivého kódu.

Pro podrobnější informace navštivte pravidelně aktualizovanou ESET Databázi znalostí.