Jak povolit komunikaci pro konkrétní aplikaci?

Pokud je detekováno nové spojení/komunikace v interaktivním režimu firewallu, pro kterou ještě nebylo vytvořeno pravidlo, zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete komunikaci povolit nebo zakázat. Pokud chcete, aby ESET Internet Security provedl vybranou akci při každém pokusu o komunikaci, zaškrtněte možnost Zapamatovat akci a vytvořit pravidlo.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Pro aplikace, které dosud firewall produktu ESET Internet Security nedetekoval, můžete vytvořit nové pravidlo. Pro otevření editoru pravidel přejděte v hlavním menu programu na záložku Nastavení > Síťová ochrana, kde klikněte na ozubené kolečko na řádku GEAR Firewall a ze zobrazeného kontextového menu vyberte možnost Nastavit…. V zobrazeném rozšířeném nastavení přejděte do sekce Rozšířené a klikněte na Změnit na řádku Pravidla.

Klikněte na tlačítko Přidat a na záložce Obecné zadejte název pravidla, směr a komunikační protokol pro nové pravidlo. V tomto okně můžete definovat akci, která se provede při aplikaci daného pravidla.

Na záložce Lokální strana vyberte aplikaci na tomto počítači, která komunikuje a definujte port. Na záložce Vzdálená strana zadejte vzdálenou adresu a port (pokud je to potřeba). Nově vytvořené pravidlo se aplikuje ihned po detekci dané komunikace.