Zaštita računala

Kliknite Zaštita računala u prozoru Podešavanje za prikaz svih modula za zaštitu.

Da biste pauzirali ili deaktivirali pojedinačne module za zaštitu, kliknite MODULE_ENABLED.

warning

Upozorenje

Isključivanjem modula za zaštitu može se smanjiti razina zaštite vašeg računala.

Kliknite GEAR uz zaštitni modul da biste pristupili naprednim postavkama za taj modul.

Za Rezidentnu zaštitu sistemskih datoteka kliknite GEAR i odaberite jednu od sljedećih opcija:

Konfiguriranje – otvara napredno podešavanje Rezidentne zaštite sistemskih datoteka.

Uređivanje izuzetaka – otvara prozor za podešavanje izuzetaka tako da možete izuzeti datoteke i mape od skeniranja.

Za Zaštitu web kamere kliknite GEAR i odaberite jednu od sljedećih opcija:

Konfiguriranje – otvara napredno podešavanje Zaštite web kamere.

Blokiraj sve pokušaje pristupa do ponovnog pokretanja – blokira sav pristup web kameri do ponovnog pokretanja računala.

Trajno blokiraj sve pokušaje pristupa – blokira sav pristup web kameri dok se ova postavka ne deaktivira.

Prestani blokirati sve pokušaje pristupa – deaktivira blokiranje pristupa web kameri. Ova opcija je dostupna samo ako je pristup web kameri blokiran.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Privremeno deaktiviraj antivirusnu i antispyware zaštitu – Deaktivira sve module za antivirusnu i antispyware zaštitu. Kada deaktivirate zaštitu, otvorit će se prozor u kojemu pomoću padajućeg izbornika Vremenski interval možete odrediti koliko će dugo zaštita biti deaktivirana. Kliknite Primijeni za potvrdu.