Modul detekcije

Modul detekcije štiti sustav od zlonamjernih napada nadziranjem datoteka, e-pošte i internetske komunikacije. Primjerice, ako se otkrije objekt klasificiran kao zlonamjerni program, započet će ispravljanje. Modul detekcije može ga eliminirati prvo blokiranjem, a zatim čišćenjem, brisanjem ili premještanjem u karantenu.

Da biste detaljno konfigurirali postavke modula detekcije, kliknite Napredno podešavanje ili pritisnite F5.

warning

Upozorenje

Promjene postavki modula detekcije treba izvršiti samo iskusni korisnik. Neispravna konfiguracija postavki može dovesti do smanjene razine zaštite.

U ovom odjeljku:

Kategorije rezidentne zaštite i zaštite na temelju strojnog učenja

Skeniranja za zlonamjerne softvere

Podešavanje izvješćivanja

Podešavanje zaštite


Kategorije rezidentne zaštite i zaštite na temelju strojnog učenja

Rezidentna zaštita i zaštita na temelju strojnog učenja za sve module za zaštitu (na primjer, rezidentna zaštita sistemskih datoteka, zaštita web pristupa...) omogućuje vam konfiguriranje razina izvještavanja i zaštite sljedećih kategorija:

Zlonamjerni programi – Računalni virus je zlonamjerni kod koji je dodan na početak ili na kraj postojećih datoteka na računalu. Međutim, pojam „virus” često se pogrešno upotrebljava, a točniji bi izraz bio „zlonamjerni program”. Zlonamjerni programi otkrivaju se uz pomoć modula detekcije u kombinaciji s komponentom strojnog učenja. Više o tim vrstama aplikacija pročitajte u rječniku.

Potencijalno nepoželjne aplikacije – Grayware ili potencijalno nepoželjne aplikacije (PUA) široka su kategorija softvera čija namjera nije nedvosmisleno zlonamjerna poput drugih vrsta zlonamjernih programa, kao što su virusi ili trojanci. Međutim, takvi programi mogu instalirati dodatne neželjene programe, promijeniti funkcioniranje digitalnog uređaja ili provesti aktivnosti koje korisnik nije dopustio ili koje ne očekuje. Više o tim vrstama aplikacija pročitajte u rječniku.

Sumnjive aplikacije obuhvaćaju programe komprimirane pomoću arhivatora ili protektora. Takve vrste protektora često iskorištavaju autori zlonamjernog softvera kako bi izbjegli da ih se otkrije.

Potencijalno nesigurne aplikacije – Naziv je koji se odnosi na legitiman komercijalni softver koji bi se mogao zloupotrijebiti. Primjeri potencijalno nesigurnih aplikacija (PUA) obuhvaćaju alate za daljinski pristup, aplikacije za probijanje lozinki i keyloggere (programe koji bilježe svaki korisnikov pritisak tipke). Više o tim vrstama aplikacija pročitajte u rječniku.

CONFIG_SCANNER

note

Poboljšana zaštita

Napredno strojno učenje sada je sastavni dio modula detekcije kao napredni sloj zaštite kojim se poboljšava otkrivanje prijetnji na temelju strojnog učenja. Više o ovoj vrsti zaštite potražite u rječniku.


 

Skeniranja za zlonamjerne softvere

Postavke skenera se mogu konfigurirati zasebno za rezidentni skener i skener na zahtjev. Prema standardnim postavkama, aktivirana je opcija Upotrijebi postavke rezidentne zaštite. Kad je aktivirana, relevantne postavke skeniranja na zahtjev se preuzimaju iz odjeljka Rezidentna zaštita i zaštita na temelju strojnog učenja. Za više informacija pogledajte skeniranje zlonamjernih programa.


 

Podešavanje izvješćivanja

U slučaju detekcije prijetnje (npr. prijetnja je pronađena i klasificirana kao zlonamjerni program), informacije će se zabilježiti u Dnevniku otkrivenih prijetnji i pojavit će se obavijesti na radnoj površini ako je tako konfigurirano u programu ESET Internet Security.

Prag za prijavljivanje konfiguriran je za svaku kategoriju (dalje u tekstu „KATEGORIJA”):

1.Zlonamjerni programi

2.Potencijalno nepoželjne aplikacije

3.Potencijalno nesigurne

4.Sumnjive aplikacije

Izvještavanje putem modula detekcije, uključujući komponentu strojnog učenja. Moguće je postaviti viši prag za prijavljivanje od trenutačnog praga zaštite. Ove postavke ne utječu na blokiranje, čišćenje ni uklanjanje objekata.

Prije promjene praga (ili razine) za KATEGORIJU izvještavanje pročitajte sljedeće:

Prag

Objašnjenje

Agresivno

Prijavljivanje KATEGORIJE konfigurirano je na najveću osjetljivost. Prijavljuje se više otkrivenih prijetnji. Postavka Agresivno može pogrešno prepoznati objekte kao KATEGORIJU.

Uravnoteženo

Prijavljivanje KATEGORIJE konfigurirano je kao uravnoteženo. Ova postavka je optimizirana kako bi se uravnotežili rezultati i stopa otkrivanja prijetnji i broj pogrešno prijavljenih objekata.

Oprezno

Prijavljivanje KATEGORIJE konfigurirano je za smanjenje pogrešno prepoznatih objekata na najmanju mjeru uz održavanje dovoljne razine zaštite. Objekti se prijavljuju samo kada postoji visoka vjerojatnost da je riječ o prijetnji i kada ponašanje objekta odgovara ponašanju KATEGORIJE.

Isključeno

Prijavljivanje KATEGORIJE nije aktivno, a ova se vrsta prijetnje ne pronalazi, prijavljuje niti čisti. Stoga se ovom postavkom deaktivira zaštita protiv ove vrste prijetnje.

 
Opcija Isključeno nije dostupna za prijavljivanje zlonamjernih programa i standardna je vrijednost za potencijalno nesigurne aplikacije.

hmtoggle_plus0 Dostupnost modula za zaštitu programa ESET Internet Security

hmtoggle_plus0 Određivanje verzije programa, modula programa i datuma podverzije

Osnovne bilješke

Nekoliko osnovnih bilješki za postavljanje odgovarajućeg praga za vaše okruženje:

Prag Uravnoteženo preporučuje se za većinu postavki.

Prag Oprezno predstavlja usporedivu razinu zaštite od prethodnih verzija programa ESET Internet Security (13.0 i starije). Preporučuje se za okruženja gdje je prioritet da sigurnosni softver smanji broj lažno identificiranih objekata.

Što je viši prag za izvještavanje, viša je stopa otkrivanja, ali i šanse da će se objekt lažno prepoznati.

Iz perspektive stvarnog svijeta, ne postoji jamstvo 100 %-tne stope otkrivanja prijetnji, kao ni 0 %-tne šanse da se izbjegne pogrešna kategorizacija čistih objekata kao zlonamjernih programa.

Redovito ažurirajte program ESET Internet Security i njegove module kako bi se maksimalno povećala ravnoteža između performansi i učinkovitosti stopa otkrivanja prijetnji i broja pogrešno prijavljenih objekata.


 

Podešavanje zaštite

Ako je objekt klasificiran kao KATEGORIJA prijavljen, program blokira objekt i potom ga uklanja, briše ili prebacuje u Karantenu.

Prije promjene praga (ili razine) za KATEGORIJU zaštite pročitajte sljedeće:

Prag

Objašnjenje

Agresivno

Blokiraju se prijavljene otkrivene prijetnje agresivne razine (ili prijetnje niže razine) i pokreće se automatsko ispravljanje (npr. čišćenje). Ova postavka se preporučuje kada su sva računala skenirana uz postavke na agresivnoj razini i kada su pogrešno prijavljeni objekti dodani u izuzete otkrivene prijetnje.

Uravnoteženo

Blokiraju se prijavljene otkrivene prijetnje uravnotežene razine (ili prijetnje niže razine) i pokreće se automatsko ispravljanje (npr. čišćenje).

Oprezno

Blokiraju se prijavljene otkrivene prijetnje na opreznoj razini rada i pokreće se automatsko ispravljanje prijetnji (npr. čišćenje).

Isključeno

Ovo je korisno za prepoznavanje i izuzimanje pogrešno prijavljenih objekata.

 
Opcija Isključeno nije dostupna za zaštitu od zlonamjernih programa i standardna je vrijednost za potencijalno nesigurne aplikacije.

hmtoggle_plus0 Tablica konverzije za ESET Internet Security 13.0 i starije verzije