Η ενεργοποίηση απέτυχε - συνήθη σενάρια

Εάν η ενεργοποίηση του ESET Internet Security δεν είναι επιτυχής, τα πιο συνηθισμένα σενάρια είναι:

Το κλειδί άδειας χρήσης χρησιμοποιείται ήδη

Μη έγκυρο κλειδί άδειας χρήσης. Σφάλμα φόρμας ενεργοποίησης προϊόντος

Πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για την ενεργοποίηση λείπουν ή δεν είναι έγκυρες.

Η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων ενεργοποίησης απέτυχε. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση σε 15 λεπτά.

Καμία σύνδεση ή απενεργοποιημένη σύνδεση με τους διακομιστές ενεργοποίησης της ESET

Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το σωστό κλειδί άδειας χρήσης και προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό myESET για την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση αδειών χρήσης myESET - Ηλεκτρονική Βοήθεια.

Εάν η ενεργοποίηση εξακολουθεί να μην είναι δυνατή, το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης της ESET σάς καθοδηγεί σε συνήθεις ερωτήσεις, σφάλματα και προβλήματα σχετικά με την ενεργοποίηση και την αδειοδότηση (διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε πολλές άλλες γλώσσες).