Razporejevalnik

Razporejevalnik upravlja in zažene razporejena opravila z vnaprej določeno konfiguracijo in lastnostmi.

Dostop do razporejevalnika je mogoč iz glavnega okna programa ESET Internet Security tako, da kliknete Orodja > Ostala orodja > Razporejevalnik. V razporejevalniku je seznam načrtovanih opravil in lastnosti konfiguracije, na primer vnaprej določen datum, čas in uporabljeni profil pregleda.

Z razporejevalnikom lahko razporejate ta opravila: posodobitev modulov, opravilo pregledovanja, preverjanje datotek za zagon sistema in vzdrževanje dnevnika. Opravila lahko dodajate in brišete neposredno prek glavnega okna razporejevalnika (na dnu kliknite Dodaj opravilo ali Izbriši). Seznam načrtovanih opravil lahko ponastavite na privzetega in izbrišite vse spremembe tako, da kliknete Privzeto. Z desno tipko miške kliknite kamor koli v oknu razporejevalnika, če želite izvesti ta dejanja: prikazati podrobne podatke, takoj izvesti opravilo, dodati novo opravilo in izbrisati obstoječe opravilo. S potrditvenimi polji na začetku posameznega vnosa aktivirate/deaktivirate opravila.

Privzeto so v razporejevalniku prikazana naslednja razporejena opravila:

vzdrževanje dnevnika

redno samodejno posodabljanje

samodejna posodobitev po vzpostavitvi povezave na klic

samodejna posodobitev po prijavi uporabnika

samodejni zagon pregleda datoteke (po prijavi uporabnika)

Samodejni zagon pregleda datoteke (po uspešni posodobitvi orodja za zaznavanje)

Če želite urediti konfiguracijo obstoječega razporejenega opravila (privzetega in uporabniško določenega), z desno tipko miške kliknite opravilo in nato kliknite Uredi ... ali pa izberite opravilo, ki ga želite spremeniti, in kliknite Uredi.

PAGE_SCHEDULER

Dodaj novo opravilo

1.Kliknite Dodaj opravilo na dnu okna.

2.Vnesite ime opravila.

3.Izberite želeno opravilo v spustnem meniju:

Zaženi zunanji program – razporedi izvajanje zunanjega programa.

Vzdrževanje dnevnika v dnevniških datotekah so tudi ostanki iz izbrisanih zapisov. S tem opravilom redno optimizirate zapise v dnevniških datotekah in tako omogočite učinkovito delovanje.

Preverjanje datotek ob zagonu sistemapreveri datoteke, ki se lahko zaženejo ob zagonu sistema ali prijavi.

Ustvari posnetek stanja računalnikaustvari posnetek računalnika s programom ESET SysInspector; zbere podrobne informacije o sistemskih komponentah (na primer gonilnikih, programih) in oceni raven tveganja za vsako posamezno komponento.

Pregled računalnika na zahtevoizvede pregled datotek in map v računalniku.

Posodobi – razporedi opravilo posodabljanja tako, da posodobi module.

 

4.Vklopite stikalo Omogočeno, če želite aktivirati opravilo (to lahko storite pozneje, tako da izberete/počistite potrditveno polje na seznamu razporejenih opravil), kliknite Naprej in izberite eno od časovnih možnosti:

Enkrat – opravilo se izvede ob vnaprej določenem datumu in uri.

Večkrat – opravilo se izvede v določenih časovnih intervalih.

Dnevno – opravilo se izvede vsak dan ob določeni uri.

Tedensko – opravilo se zažene ob izbranem dnevu in času.

Ob dogodkih – opravilo se izvede ob določenem dogodku.

5.Izberite Preskoči opravilo, ko se naprava napaja iz akumulatorja, da zmanjšate sistemske vire, kadar se prenosnik napaja iz akumulatorja. Opravilo bo zagnano ob datumu in uri, ki sta določena v poljih Izvedba opravil. Če opravila ni bilo mogoče izvesti ob določenem času, lahko določite, kdaj naj bo znova opravljeno:

ob naslednjem razporejenem času

takoj, ko je mogoče

takoj, če čas od zadnjega zagona presega določeno vrednost (interval je mogoče določiti z drsnim trakom Čas od zadnjega zagona)

Načrtovano opravilo si lahko ogledate tako, da opravilo kliknete z desno tipko miške in kliknete Pokaži podrobnosti opravila.

SCHEDULER_FINISH