Blacklist, whitelist a zoznam výnimiek

Pre zabezpečenie ochrany pred nevyžiadanými e-mailmi vám ESET Internet Security umožňuje triediť e-mailové adresy do špecializovaných zoznamov. Zoznam dôveryhodných adries (Whitelist) obsahuje e-mailové adresy, ktoré sú bezpečné. Správy prijaté z týchto adries budú vždy v priečinku prijatej pošty. Zoznam blokovaných adries (Blacklist) obsahuje e-mailové adresy, ktoré sú nebezpečné/rozširujú nevyžiadanú poštu. Všetky správy prijaté z týchto adries budú označené ako Spam a presunuté do príslušného priečinka. Zoznam výnimiek obsahuje e-mailové adresy, ktoré sú vždy kontrolované na spam, ale môže tiež obsahovať adresy z nevyžiadaných e-mailových správ, ktoré spočiatku nemusia byť rozpoznané ako spam.

Všetky používateľské zoznamy sú prístupné v hlavnom okne ESET Internet Security v sekcii Nastavenia > Web a e-mail > Ochrana e-mailových klientov > Zoznamy adries > Whitelist používateľa/Blacklist používateľa/Používateľský zoznam výnimiek. Pomocou tlačidiel Pridať, Upraviť a Odstrániť môžete upraviť všetky zoznamy.

PANEL_SMON_EDIT_WLBL

Štandardne ESET Internet Security pridá všetky vaše kontakty z e-mailového klienta do zoznamu dôveryhodných adries (whitelist). Zoznam blokovaných adries (blacklist) je predvolene prázdny. Zoznam výnimiek obsahuje predvolene len e-mailové adresy používateľa.