Aktualizácia programu

Pravidelná aktualizácia programu ESET Internet Security je základným predpokladom pre zaistenie maximálnej úrovne ochrany vášho počítača. Modul aktualizácií zabezpečuje, aby bol program vždy aktuálny, a to z hľadiska jednotlivých modulov programu, ako aj systémových komponentov.

V sekcii Aktualizácia v hlavnom okne programu je zobrazený aktuálny stav aktualizácie, vrátane informácie o dátume a čase poslednej úspešnej aktualizácie, prípadne aj o dostupnosti novej aktualizácie.

Aktualizácie v programe prebiehajú automaticky, avšak aktualizáciu môžete iniciovať aj manuálne kliknutím na tlačidlo Overiť dostupnosť aktualizácií. Pravidelné aktualizovanie programových modulov a komponentov je z pohľadu zaistenia komplexnej ochrany pred škodlivým kódom nevyhnutnosťou. Nastaveniu a funkčnosti aktualizácií preto treba venovať zvýšenú pozornosť. Bezpečnostný produkt ESET môže dostávať aktualizácie až po jeho aktivovaní pomocou licenčného kľúča. Ak ste svoje licenčné údaje nezadali počas inštalácie, budete svoj produkt musieť aktivovať dodatočne vložením licenčného kľúča, aby ste zabezpečili prístup k aktualizačným serverom spoločnosti ESET.

note

Poznámka

Váš licenčný kľúč vám bol zaslaný na vašu e-mailovú adresu po zakúpení produktu ESET Internet Security.

PAGE_UPDATE

Aktuálna verzia – zobrazuje číslo verzie produktu, ktorú máte aktuálne nainštalovanú.

Posledná úspešná aktualizácia – zobrazuje dátum, keď sa program naposledy úspešne aktualizoval. Ak nie je zobrazený aktuálny dátum, programové moduly môžu byť zastarané.

Posledné úspešné overenie dostupnosti aktualizácií – zobrazuje dátum, keď bola naposledy úspešne skontrolovaná dostupnosť aktualizácií.

Zobraziť všetky moduly – zobrazuje zoznam nainštalovaných modulov programu.

Po kliknutí na Overiť dostupnosť aktualizácií program skontroluje, či nie je k dispozícii novšia verzia ESET Internet Security.


Priebeh aktualizácie

Po kliknutí na Overiť dostupnosť aktualizácií sa spustí proces sťahovania aktualizácie. Zároveň sa zobrazí indikátor priebehu sťahovania a zostávajúci čas do konca procesu. Ak chcete aktualizáciu zastaviť, môžete kliknúť na tlačidlo Zrušiť aktualizáciu.

PAGE_UPDATE_02

important

Dôležité

Za normálnych okolností v okne Aktualizácia uvidíte zelený symbol, ktorý označuje, že program je aktuálny. Ak tomu tak nie je, program nie je aktualizovaný a zvyšuje sa riziko napadnutia škodlivým kódom. Odporúčame vám v takomto prípade moduly programu čo najskôr aktualizovať.


Neúspešná aktualizácia

Ak sa vám zobrazí správa o neúspešnej aktualizácii modulov, zlyhanie aktualizácie môže byť zapríčinené nasledujúcimi problémami:

1.Neplatná licencia – licenčný kľúč bol zadaný nesprávne. Odporúčame, aby ste skontrolovali zadané licenčné údaje. Rozšírené nastavenia (prejdite do sekcie Nastavenia v hlavnom okne programu a kliknite na Rozšírené nastavenia alebo stlačte F5 na vašej klávesnici) obsahujú rozšírené nastavenia aktualizácií. V hlavnom okne programu kliknite na Pomocník a podpora > Zmeniť licenciu a opätovne zadajte svoj licenčný kľúč.

2.Chyba pri sťahovaní súboru z aktualizačného servera – najčastejším problémom je nesprávne nastavenie internetového pripojenia. Odporúčame, aby ste skontrolovali vaše pripojenie na internet (otvorením akejkoľvek webovej stránky v internetovom prehliadači). Ak sa webová stránka nenačíta, počítač pravdepodobne nie je pripojený na internet alebo má problémy s pripojením. Uistite sa tiež, že váš poskytovateľ internetových služieb nemá výpadok pripojenia.

PAGE_UPDATE_03

important

Dôležité

Po úspešnej aktualizácii programu ESET Internet Security na novú verziu vám odporúčame reštartovať počítač, aby ste sa uistili, že všetky programové moduly sú skutočne aktualizované. Pri bežnej pravidelnej aktualizácii produktu nie je reštart počítača potrebný.

note

Poznámka

Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET: Čo robiť, ak aktualizácia modulov nebola úspešná a skončila chybou.