Sieťové spojenia

V sekcii sieťové spojenia, môžete vidieť zoznam aktívnych alebo čakajúcich spojení. Toto pomáha pri riadení odchádzajúcej komunikácie.

PAGE_EPFW_STATUS

Prvý riadok zobrazuje meno aplikácie a rýchlosť dátového prenosu. Pre zobrazenie zoznamu spojení pre danú aplikáciu (a viac podrobnejších informácií), kliknite na +.

Stĺpce

Aplikácia/Lokálna IPNázov aplikácie, lokálna IP adresa a komunikačný port.

Vzdialená IP – IP adresa a komunikačný port vzdialenej strany.

ProtokolKomunikačný protokol.

Rýchlosť von/Rýchlosť dnuZobrazuje rýchlosť prichádzajúcej/odchádzajúcej komunikácie.

Odoslané/PrijatéMnožstvo dát, ktoré sú prenesené v spojení.

Zobraziť podrobnosti Zobrazí podrobnosti o vybranom certifikáte.

Pravým tlačidlom myši kliknite na spojenie a zobrazia sa vám doplňujúce možnosti:

Prekladať IP adresy na mená pokiaľ je to možné, sieťové adresy sú uvádzané v DNS forme a nie v číselnej podobe IP adresy.

Zobrazovať iba TCP spojeniav zozname sa zobrazia iba tie spojenia, ktoré patria pod TCP protokol.

Zobrazovať počúvajúce spojeniazobrazia sa iba spojenia, pri ktorých neprebieha komunikácia, systém však má otvorený port a čaká na spojenie.

Zobrazovať spojenia v rámci počítačazobrazia sa iba spojenia, ktoré majú ako vzdialenú stranu použitý lokálny systém. Týka sa to tzv. localhost spojení.

Rýchlosť obnovovania – frekvencia, s akou sa budú obnovovať informácie o rýchlosti.

Obnoviť teraz – obnovia sa informácie v okne Sieťové spojenia.

Nasledujúce možnosti sú dostupné len pri kliknutí na aplikáciu alebo proces, nie na aktívne spojenie:

Zablokovať komunikáciu pre daný proces – Zablokuje nadviazané spojenie pre danú aplikáciu/proces. V prípade vytvorenia nového spojenia firewall použije vopred definované pravidlo. Viac informácií o nastaveniach nájdete v kapitole Ako nastaviť a používať pravidlá.

Povoliť komunikáciu pre daný proces – Povolí nadviazané spojenie pre danú aplikáciu/proces. V prípade vytvorenia nového spojenia firewall použije vopred definované pravidlo. Viac informácií o nastaveniach nájdete v kapitole Ako nastaviť a používať pravidlá.