Ovládače majú vždy povolené načítať sa

Ovládače v tomto zozname majú vždy povolené načítanie bez ohľadu na zvolený HIPS režim filtrovania, pokiaľ nie sú blokované špecifickým používateľským pravidlom.

Pridať – pridať nový ovládač.

Upraviť – upraviť zvolený ovládač.

Odstrániť – odstrániť ovládač zo zoznamu.

Vynulovať – načítať len zoznam systémových ovládačov.

note

Poznámka

Kliknite na Vynulovať pre odstránenie ovládačov pridaných používateľom. Táto možnosť je užitočná, ak ste pridali väčší počet ovládačov a neviete ich odstrániť zo zoznamu manuálne.