HIPS vylúčenia

Tieto vylúčenia vám umožňujú vyňať konkrétne procesy z hĺbkovej behaviorálnej kontroly v rámci systému HIPS.

note

Poznámka

Je potrebné rozlišovať prípony súborov vylúčené z kontroly, vylúčenia súborov/priečinkov a vylúčenia procesov.

Pre vylúčenie objektu kliknite na Pridať a zadajte cestu k objektu, prípadne ho označte v stromovej štruktúre. Môžete tiež Upraviť alebo Odstrániť vybrané položky.