Rozšírené nastavenia HIPS

Nasledujúce možnosti sú užitočné pre ladenie (debugovanie) a analýzu správania aplikácií:

Ovládače majú vždy povolené načítať sa – vybrané ovládače majú vždy povolené načítanie bez ohľadu na zvolený režim filtrovania, pokiaľ nie sú blokované špecifickým používateľským pravidlom.

Zapisovať všetky zablokované operácie do protokolu – všetky zablokované operácie sa zapíšu do HIPS protokolu.

Upozorňovať na zmeny v zozname aplikácii automaticky spúšťaných po štarte – ak pribudne alebo ubudne aplikácia zo zoznamu aplikácií spúšťaných po štarte, zobrazí sa upozornenie.