Formát vylúčenia cesty

Pri vylúčení súborov z kontroly môžu byť použité zástupné znaky pre pokrytie skupiny súborov. Otáznik (?) slúži na nahradenie jedného ľubovoľného znaku a hviezdička (*) nahrádza ľubovoľný reťazec v dĺžke 0 až niekoľko znakov.

example

Formát vylúčenia

Ak chceme vylúčiť vo zvolenom adresári všetky súbory, zadáme cestu k adresáru a použijeme masku *.*

Pre vylúčenie celého disku vrátane všetkých súborov a podadresárov môžeme použiť masku D:\*

V prípade vylúčenia všetkých .doc súborov použijeme masku *.doc

Ak má názov spustiteľného súboru určitý počet znakov a my vieme s istotou len začiatočný znak (napr. „D“), použijeme nasledujúci formát:
D????.exe (otázniky zastupujú chýbajúce/neznáme znaky)

example

Systémové premenné vo vylúčeniach

Pri vytváraní vylúčení z kontroly môžete použiť aj systémové premenné ako %PROGRAMFILES%.

Ak chcete vylúčiť celý priečinok Program Files pomocou príslušnej systémovej premennej, použite pri vytváraní vylúčenia cestu %PROGRAMFILES%\ (nezabudnite na spätnú lomku na konci).

Pre vylúčenie všetkých súborov v konkrétnom podadresári v rámci %HOMEDRIVE% použite cestu %HOMEDRIVE%\Vyluceny_podadresar\*.*.

hmtoggle_plus0 Rozbaliť zoznam podporovaných systémových premenných