Pravidlá firewallu

Kliknite na možnosť Upraviť vedľa popisu Pravidlá v časti Základné a otvorí sa okno Pravidlá firewallu, v ktorom je zobrazený zoznam pravidiel. Tlačidlá Pridať, Upraviť a Odstrániť vám umožňujú pridať, nastaviť alebo odstrániť pravidlá. Prioritu pravidla môžete nastaviť pomocou šípok Navrch/Vyššie/Nižšie/Naspodok po označení pravidla v zozname.

TIP: Pomocou textového poľa vyhľadávanie môžete nájsť pravidlo zadaním jeho názvu, protokolu alebo portu.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Stĺpce

Názov – názov pravidla.

Zapnutý – zobrazuje, či je pravidlo aktívne alebo neaktívne; príslušným prepínacím tlačidlom je možné aktivovať a deaktivovať pravidlo.

Protokol – protokol, pre ktorý je pravidlo platné.

Profil – profil firewallu, pre ktorý je pravidlo platné.

Akcia – zobrazuje stav komunikácie po uplatnení pravidla (povolené/zakázané/pýtať sa).

Smer – zobrazuje smer komunikácie (dnu/von/oba).

Lokálna stranaIP adresa a port lokálnej strany.

Vzdialená strana – IP adresa a port vzdialenej strany.

Aplikácieaplikácia, pre ktorú bude platiť pravidlo.

Ovládacie prvky

Pridaťpridanie nového pravidla.

Upraviťzmena existujúceho pravidla.

Odstrániťodstránenie existujúceho pravidla.

Zobrazovať vstavané (preddefinované) pravidlápravidlá preddefinované programom ESET Internet Security, ktoré povoľujú alebo blokujú konkrétne komunikácie. Tieto pravidlá môžete deaktivovať, ale nemôžete ich zmazať.

Navrch/Vyššie/Nižšie/Naspodokšípky, ktoré vám jednoducho umožňujú meniť prioritu pravidiel v zozname (pravidlá sú uplatňované odhora smerom nadol).