Obnovenie predošlých aktualizačných súborov

Ak kliknete na možnosť Vrátenie zmien (Rozšírené nastavenia (F5) > Aktualizácia > Základné), je potrebné vybrať časový interval z roletového menu Trvanie, ktorý predstavuje časové obdobie, počas ktorého budú pravidelné aktualizácie programových modulov a detekčného jadra pozastavené.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Ak si želáte pravidelné aktualizácie odložiť na neurčito, až pokým ich neskôr manuálne nepovolíte, vyberte možnosť Do zrušenia. Keďže táto možnosť predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko, jej výber neodporúčame.