Kontrola protokolu POP3, POP3S

POP3 protokol je najrozšírenejší protokol slúžiaci na príjem e-mailovej komunikácie prostredníctvom e-mailového klienta. ESET Internet Security zabezpečuje ochranu tohto protokolu nezávisle od používaného klienta.

Modul zabezpečujúci kontrolu sa zavádza pri štarte operačného systému a počas celej doby je aktívny v pamäti. Pre správne fungovanie stačí skontrolovať, či je modul zapnutý – kontrola POP3 protokolu je vykonávaná automaticky bez potreby rekonfigurácie e-mailového klienta. Štandardne je kontrolovaná komunikácia na porte 110 a v prípade potreby je možné pridať aj iný používaný port. Čísla portov sa oddeľujú čiarkou.

Šifrovaná komunikácia je predvolene kontrolovaná. Pre zobrazenie nastavení kontroly prejdite do časti SSL / TLS v Rozšírených nastaveniach. Kliknite na Web a e-mail > SSL/TLS a aktivujte možnosť Povoliť filtrovanie SSL/TLS protokolov.

Nastavenie kontroly e-mailovej komunikácie prijímanej prostredníctvom POP3 a POP3S protokolu.

Zapnúť kontrolu POP3 protokolu – zapnutie monitorovania e-mailovej komunikácie cez POP3 na prítomnosť škodlivého softvéru.

Porty používané protokolom POP3 – nastavenie portov používaných protokolom POP3 (predvolený je port 110).

ESET Internet Security podporuje kontrolu šifrovanej komunikácie POP3S. Pri tejto komunikácii sú prenášané údaje medzi serverom a klientom zašifrované. Kontrolovaná je komunikácia šifrovaná pomocou šifrovacích metód SSL (Secure Socket Layer) alebo TLS (Transport Layer Security).

Nepoužívať kontrolu POP3S – Šifrovaná komunikácia nebude kontrolovaná.

Používať kontrolu protokolu POP3S pre vybrané porty – Kontrolovaná bude len komunikácia cez porty definované v nastavení Porty používané protokolom POP3S.

Porty používané protokolom POP3S – Zoznam portov POP3S, ktoré majú vyť kontrolované (štandardne 995).