Manažment URL adries

Manažment URL adries vo svojich nastaveniach umožňuje definovať zoznamy adries webových stránok, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly.

Webové stránky na zozname blokovaných adries nebudú prístupné, na rozdiel od stránok na zozname povolených adries. Webové stránky na zozname adries vylúčených z kontroly nebudú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

Možnosť Povoliť filtrovanie SSL/TLS protokolu musí byť zapnutá, ak chcete okrem HTTP adries filtrovať aj adresy HTTPS. V opačnom prípade budú pridané len domény HTTPS stránok, ktoré ste navštívili, a celé URL adresy nebudú pridané.

V prípade, že URL adresu pridáte na Zoznam adries vylúčených z kontroly, daná adresa bude vylúčená z kontroly. Takisto môžete adresy povoliť alebo zablokovať, a to tak, že ich zaradíte na Zoznam povolených adries alebo Zoznam blokovaných adries.

Ak chcete zablokovať všetky HTTP adresy okrem adries zaradených na Zozname povolených adries, pridajte znak hviezdičky (*) do Zoznamu blokovaných adries.

Je možné používať špeciálne znaky * (hviezdička) a ? (otáznik). Hviezdička nahrádza ľubovoľný reťazec znakov a otáznik nahrádza ľubovoľný znak. Adresy vylúčené z kontroly sa nekontrolujú na prítomnosť hrozieb, a preto by mal zoznam obsahovať skutočne len bezpečné a dôveryhodné adresy. Rovnako je potrebné dbať na opatrnosť pri používaní špeciálnych znakov (* a ?) v tomto zozname. Viac informácií o tom, ako bezpečne pomocou masky zadefinovať celú doménu vrátane všetkých subdomén, nájdete v kapitole Pridanie HTTP adresy/masky domény. Pre aktivovanie zoznamu kliknite na možnosť Zoznam je aktívny. Pri aplikovaní adresy zo zoznamu je možné nastaviť upozornenie o tejto udalosti prostredníctvom voľby Upozorniť pri aplikovaní.

note

Blokovanie alebo povolenie špecifických súborových prípon

Manažment URL adries vám tiež umožňuje nastaviť, aby bolo otváranie konkrétneho typu súborov pri prehliadaní internetu povolené alebo naopak blokované. Ak napríklad chcete blokovať otváranie spustiteľných súborov, z roletového menu vyberte zoznam adries, pri ktorých chcete otváranie spustiteľných súborov blokovať, a potom zadajte masku "**.exe".

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie nového zoznamu k vopred zadefinovaným. Toto môže byť užitočné, ak chcete logicky rozdeliť niekoľko skupín adries. Napríklad, jeden zoznam blokovaných adries môže obsahovať adresy z externého verejného zoznamu blokovaných adries a ďalší zoznam môže obsahovať váš vlastný zoznam blokovaných adries, čo umožňuje aktualizáciu externých zoznamov, pričom nenaruší váš používateľský zoznam.

Upraviť – zmena existujúceho zoznamu. Použite túto možnosť na pridanie alebo odstránenie adresy zo zoznamu.

Odstrániť – odstránenie existujúceho zoznamu. Dostupné len pre zoznamy pridané cez tlačidlo Pridať, nie pre predvolené zoznamy.