Upozornenia a udalosti

important

Hľadáte informácie o častých upozorneniach a oznámeniach?

Našla sa hrozba

Adresa bola zablokovaná

Produkt nie je aktivovaný

Aktualizácia je k dispozícii

Riešenie chybového hlásenia „Aktualizácia modulov zlyhala“

Sieťová hrozba bola zablokovaná

V časti Upozornenia a udalosti, umiestnenej v sekcii Používateľské rozhranie, môžete nastaviť upozornenia na hrozby a systémové oznámenia (napríklad správa o úspešnej aktualizácii). Nastaviť sa dá dĺžka zobrazenia oznámenia, ako aj priehľadnosť okna s oznámením (len v systémoch, ktoré podporujú notifikácie).

CONFIG_ALERT

Výstražné upozornenia

Po vypnutí možnosti Zobrazovať výstražné upozornenia sa nebudú zobrazovať žiadne okná s upozorneniami, avšak toto nastavenie je vhodné len v určitých situáciách. Vo všeobecnosti odporúčame túto voľbu ponechať aktívnu.

Správy v produkte

Zobrazovať marketingové správy – správy umiestňované priamo v produkte sú prostriedkom, ako môžeme používateľov informovať o novinkách a ESET akciách. Príjem týchto marketingových informácií vyžaduje váš súhlas. Preto vám na základe predvolených nastavení nie sú zasielané žiadne marketingové správy (zobrazuje sa ikona otáznika). Aktivovaním tejto možnosti vyjadríte svoj súhlas s prijímaním marketingových informácií. Ak si takýto druh informácií neprajete dostávať, túto možnosť deaktivujte.

Oznámenia na ploche

Oznámenia na pracovnej ploche a tipy v bublinách sú prostriedky informatívneho charakteru, ktoré nevyžadujú zásah používateľa. Zobrazujú sa v paneli oznámení v pravej dolnej časti obrazovky. Zobrazovanie oznámení na pracovnej ploche sa aktivuje možnosťou Zobrazovať oznámenia na ploche.

Povolením možnosti Nezobrazovať oznámenia pri spustení aplikácie v režime na celú obrazovku budú pozastavené oznamovacie okná nevyžadujúce zásah používateľa v prípade, že bude spustená aplikácia na celú obrazovku. Ďalšie možnosti (ako dĺžka zobrazenia oznámenia a priehľadnosť okna) možno nastaviť nižšie.

Zobrazovať upozornenia správy o bezpečnosti – toto nastavenie vám umožňuje povoliť alebo zakázať zobrazovanie upozornení súvisiacich so správou o bezpečnosti.

V roletovom menu Zobrazovať udalosti od úrovne je možné nastaviť minimálnu úroveň závažnosti upozornení a oznámení, ktoré sa budú zobrazovať. Sú dostupné tieto možnosti:

Diagnostické – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Informatívne – zaznamenávané budú informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Upozornenia – zaznamenávané budú varovné správy a kritické chyby.

Chyby – zaznamenávané budú chyby typu „Chyba pri preberaní súboru“ a kritické chyby.

Kritické – zaznamenávané budú len kritické chyby (chyba pri spustení antivírusovej ochrany, firewallu atď.).

Poslednou možnosťou konfigurácie v tejto sekcii je nastavenie príjemcu oznámení v systémoch s viacerými používateľmi. Do poľa s názvom Vo viacpoužívateľskom prostredí posielať systémové oznámenia tomuto používateľovi zadajte meno používateľa, ktorému sa majú zobrazovať dôležité systémové a iné oznámenia produktu v systéme s viacerými používateľmi. Štandardne je týmto používateľom administrátor systému alebo siete. Túto voľbu je vhodné použiť na terminálovom serveri, kde všetky systémové oznámenia budú chodiť len administrátorovi.

Okná správ

Ak si želáte, aby sa informatívne okná zatvárali automaticky po uplynutí určitého času, vyberte možnosť Oznamovacie okná zatvárať automaticky. Po uplynutí nastaveného času sa okno oznámenia zatvorí, ak tak neurobí používateľ sám.

Potvrdzujúce správy – zobrazí vám zoznam potvrdzujúcich správ, pre ktoré môžete zvoliť, či budú alebo nebudú zobrazené.