Upozornenia a okná správ

important

Hľadáte informácie o častých upozorneniach a oznámeniach?

Našla sa hrozba

Adresa bola zablokovaná

Produkt nie je aktivovaný

Aktualizácia je k dispozícii

Riešenie chybového hlásenia „Aktualizácia modulov zlyhala“

„Súbor je poškodený“ alebo „Premenovanie súboru zlyhalo“

Certifikát webovej stránky bol zrušený

Sieťová hrozba bola zablokovaná

V časti Upozornenia a okná správ (predtým Upozornenia a udalosti), umiestnenej v sekcii Používateľské rozhranie, môžete nastaviť, ako bude ESET Internet Security pracovať s upozorneniami na hrozby a systémovými oznámeniami (napríklad správami o úspešnej aktualizácii). Nastaviť sa dá dĺžka zobrazenia oznámenia, ako aj priehľadnosť okna s oznámením (len v systémoch, ktoré podporujú notifikácie).

CONFIG_ALERT

Výstražné upozornenia

Po vypnutí možnosti Zobrazovať výstražné upozornenia sa nebudú zobrazovať žiadne okná s upozorneniami, avšak toto nastavenie je vhodné len v určitých situáciách. Vo všeobecnosti odporúčame túto voľbu ponechať aktívnu.

Správy v produkte

Zobrazovať marketingové správy – správy umiestňované priamo v produkte sú prostriedkom, ako môžeme používateľov informovať o novinkách a ESET akciách. Príjem týchto marketingových informácií vyžaduje váš súhlas. Preto vám na základe predvolených nastavení nie sú zasielané žiadne marketingové správy (zobrazuje sa ikona otáznika). Aktivovaním tejto možnosti vyjadríte svoj súhlas s prijímaním marketingových informácií. Ak si takýto druh informácií neprajete dostávať, túto možnosť deaktivujte.

Oznámenia na ploche

Oznámenia na pracovnej ploche a tipy v bublinách sú prostriedky informatívneho charakteru, ktoré nevyžadujú zásah používateľa. Boli preto presunuté v okne Rozšírených nastavení do sekcie Nástroje > Oznámenia.

Okná správ

Ak si želáte, aby sa informatívne okná zatvárali automaticky po uplynutí určitého času, vyberte možnosť Oznamovacie okná zatvárať automaticky. Po uplynutí nastaveného času sa okno oznámenia zatvorí, ak tak neurobí používateľ sám.

Potvrdzujúce správy – zobrazí vám zoznam potvrdzujúcich správ, pre ktoré môžete zvoliť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať.