Uitsluitingen

Met uitsluitingen kunt u bestanden en mappen opgeven die u wilt uitsluiten van scannen. Om te garanderen dat alle objecten worden gescand op bedreigingen, is het raadzaam alleen uitzonderingen te maken wanneer dat absoluut noodzakelijk is. Er zijn echter situaties waarbij u een object mogelijk moet uitsluiten, bijvoorbeeld grote databasevermeldingen die de computer zouden vertragen tijdens een scan of software die conflicteert met de scan.

U kunt bestanden en mappen toevoegen om deze in de lijst met uitsluitingen uit te sluiten van scannen via Geavanceerde instellingen (F5) > Detectie-engine > Uitsluitingen > Bestanden en mappen die moeten worden uitgesloten van scannen > Bewerken.

note

Opmerking

Let op dat er geen verwarring ontstaat tussen Uitgesloten bestandsextensies, HIPS-uitsluitingen en Uitsluitingen voor processen.

Als u een object (pad, bedreiging of hash) wilt uitsluiten van scannen, klikt u op Toevoegen en geeft u het pad op naar een object of selecteert u die in de boomstructuur. U kunt geselecteerde vermeldingen ook bewerken of verwijderen.

CONFIG_EXCLUDE

Typen uitsluiting

Pad: het pad naar uitgesloten bestanden en mappen.

Detectie (of Bedreiging): als er een naam van een detectie/bedreiging naast een uitgesloten bestand staat, betekent dit dat het bestand alleen is uitgesloten voor de gegeven bedreiging, en niet volledig is uitgesloten. Als dat bestand later met andere malware wordt geïnfecteerd, wordt het door de antivirusmodule gedetecteerd. Dit type uitsluiting kan alleen worden gebruikt voor bepaalde soorten infiltraties en kan worden gemaakt in het bedreigingswaarschuwingsvenster waarin de infiltratie wordt gemeld (klik op Geavanceerde opties weergeven en selecteer vervolgens Uitgesloten van detectie), of door te klikken op Hulpmiddelen > Meer hulpmiddelen > Quarantaine te klikken en vervolgens met de rechtermuisknop op het bestand in quarantaine te klikken en Herstellen en uitsluiten van scannen te selecteren in het contextmenu.

Hash: hiermee wordt een bestand uitgesloten op basis van een specifieke hash (SHA1), onafhankelijk van het type, de locatie, de naam of de extensie.

note

OPMERKING

Een bedreiging binnenin een bestand wordt niet gedetecteerd door de module Real-timebeveiliging van het bestandssysteem of de module Computerscan als het bestand voldoet aan de criteria voor uitsluiting van scannen.

Besturingselementen

Toevoegen: hiermee sluit u objecten uit van detectie.

Bewerken: hiermee kunt u geselecteerde vermeldingen bewerken.

Verwijderen: hiermee worden geselecteerde vermeldingen verwijderd (CTRL + klik om meerdere vermeldingen te selecteren).