Ποιο προϊόν έχω;

Η ESET προσφέρει πολλά επίπεδα ασφάλειας με νέα προϊόντα από μια ισχυρή και γρήγορη λύση antivirus μέχρι μια λύση ασφάλειας "όλα σε ένα" με ελάχιστες επιπτώσεις στο σύστημα:

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

Για να προσδιορίσετε το προϊόν που έχετε εγκαταστήσει ανοίξτε το κύριο παράθυρο του προγράμματος (ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης) και θα δείτε το όνομα του προϊόντος στο επάνω μέρος του παραθύρου (κεφαλίδα).


Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται λεπτομερώς οι δυνατότητες που είναι διαθέσιμες σε κάθε συγκεκριμένο προϊόν.

 

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

Antivirus

Antispyware

Σύστημα αποτροπής κενών ασφαλείας

Προστασία από επιθέσεις βασισμένες σε δέσμες ενεργειών

Anti-Phishing

Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο

HIPS (συμπεριλαμβάνει Προστασία Ransomware)

Antispam

 

Τείχος προστασίας

 

Εποπτεία συνδέσεων οικιακού δικτύου

 

Προστασία κάμερας

 

Προστασία από επιθέσεις δικτύου

 

Προστασία botnet

 

Προστασία τραπεζικών πληρωμών

 

Γονικός έλεγχος

 

Anti-Theft

 

ESET Password Manager

 

 

ESET Secure Data

 

 

note

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένα από τα παραπάνω προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα/περιοχή σας.