Πρώτη σάρωση μετά την εγκατάσταση

Μετά την εγκατάσταση του ESET Internet Security, θα ξεκινήσει αυτόματη σάρωση του υπολογιστή μετά την πρώτη επιτυχή ενημέρωση του υπολογιστή, προκειμένου να γίνει έλεγχος για κακόβουλο κώδικα.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε σάρωση του υπολογιστή μη αυτόματα από το κύριο παράθυρο του προγράμματος, επιλέγοντας Σάρωση υπολογιστή > Σάρωση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σάρωση υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση υπολογιστή.

SCANNER_MAIN