Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προϊόντος που ορίζονται παρακάτω πριν κάνετε λήψη, εγκατάσταση, αντιγραφή ή χρήση. ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (στο εξής η «Συμφωνία») που εκτελέστηκε από και μεταξύ της ESET, spol. s r. o., με έδρα στη διεύθυνση Einsteinova 24, 851 01 Μπρατισλάβα, Δημοκρατία της Σλοβακίας, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου Μπρατισλάβα I, ενότητα Sro, με αριθμό 3586/B, Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων: 31 333 535 (στο εξής «ESET» ή «ο Πάροχος») και σε σας, ένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (στο εξής «Εσείς» ή «ο Τελικός χρήστης»), δικαιούστε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό που ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας. Το Λογισμικό που ορίζεται στο Άρθρο 1 αυτής της Συμφωνίας μπορεί να φυλάσσεται σε φορέα δεδομένων, να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να λαμβάνεται από το Διαδίκτυο, να λαμβάνεται από τους διακομιστές του Παρόχου ή να εξασφαλίζεται από άλλες πηγές, υπό την αίρεση των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται παρακάτω.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ. Ο Πάροχος εξακολουθεί να έχει την ιδιοκτησία του αντιγράφου του Λογισμικού και του φυσικού μέσου που περιέχεται στο πακέτο πώλησης και οποιαδήποτε άλλα αντίγραφα τα οποία εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει ο Τελικός χρήστης σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

Κάνοντας κλικ στο «Συμφωνώ» κατά την εγκατάσταση, λήψη, αντιγραφή ή χρήση του Λογισμικού, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, κάντε αμέσως κλικ στην επιλογή «Δεν συμφωνώ», ακυρώστε την εγκατάσταση ή τη λήψη, ή καταστρέψτε ή επιστρέψτε το Λογισμικό, το μέσο εγκατάστασης, τη συνοδευτική τεκμηρίωση και την απόδειξη πώλησης του Παρόχου ή του σημείου μεταπώλησης από το οποίο προμηθευτήκατε το Λογισμικό.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ.

1. Λογισμικό. Στην παρούσα Συμφωνία ο όρος "Λογισμικό" σημαίνει: (i) πρόγραμμα υπολογιστή που συνοδεύεται από την παρούσα Συμφωνία και όλα τα στοιχεία της, (ii) όλο το περιεχόμενο των δίσκων, CD-ROM, DVD, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιωνδήποτε συνημμένων ή άλλων μέσων με τα οποία παρέχεται αυτή η Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της μορφής κώδικα αντικειμένου του Λογισμικού που παρέχεται σε έναν φορέα δεδομένων, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή που λαμβάνεται μέσω Internet, (iii) οποιοδήποτε σχετικό επεξηγηματικό έγγραφο υλικό και οποιαδήποτε άλλη πιθανή τεκμηρίωση που σχετίζεται με το Λογισμικό, πάνω από κάθε άλλη περιγραφή του Λογισμικού, τις προδιαγραφές του, οποιαδήποτε περιγραφή των ιδιοτήτων ή λειτουργίας του Λογισμικού, οποιαδήποτε περιγραφή του περιβάλλοντος λειτουργίας στο οποίο χρησιμοποιείται το Λογισμικό, οδηγίες για τη χρήση ή εγκατάσταση του Λογισμικού ή οποιαδήποτε περιγραφή του τρόπου χρήσης του Λογισμικού (εφεξής "Τεκμηρίωση"), (iv) αντίγραφα του Λογισμικού, ενημερώσεις κώδικα για πιθανά σφάλματα στο Λογισμικό, προσθήκες στο Λογισμικό, επεκτάσεις στο Λογισμικό, τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού και ενημερώσεις των στοιχείων του Λογισμικού, εάν υπάρχουν, που έχουν αδειοδοτηθεί στο Χρήστη από τον πάροχο, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της παρούσας Συμφωνίας. Το Λογισμικό θα παρέχεται αποκλειστικά στη μορφή του εκτελέσιμου κώδικα αντικειμένου.

2. Εγκατάσταση. Το Λογισμικό, το οποίο παρέχεται σε φορέα δεδομένων, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται από το διαδίκτυο, λαμβάνεται από διακομιστές του Παρόχου ή αποκτάται από άλλες πηγές, απαιτεί εγκατάσταση. Πρέπει να εγκαταστήσετε το Λογισμικό σε σωστά διαμορφωμένο υπολογιστή, ο οποίος ικανοποιεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην Τεκμηρίωση. Ο τρόπος εγκατάστασης καθορίζεται στην Τεκμηρίωση. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση προγραμμάτων ή υλικού, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το Λογισμικό, στον υπολογιστή στον οποίο εγκαθιστάτε το Λογισμικό.

3. Άδεια χρήσης. Με την προϋπόθεση ότι έχετε συμφωνήσει με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, ο Πάροχος σάς χορηγεί τα ακόλουθα δικαιώματα («η Άδεια χρήσης»):

α) Εγκατάσταση και χρήση. Θα έχετε μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να εγκαταστήσετε το Λογισμικό στο σκληρό δίσκο υπολογιστή ή άλλου μόνιμου μέσου αποθήκευσης, εγκατάστασης και αποθήκευσης δεδομένων του Λογισμικού στη μνήμη ενός συστήματος υπολογιστή και να υλοποιήσετε, να αποθηκεύσετε και να προβάλετε το Λογισμικό.

β) Ορισμός του αριθμού αδειών χρήσης. Το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού θα περιορίζεται από τον αριθμό Τελικών χρηστών. Ένας Τελικός χρήστης θα θεωρείται ότι αναφέρεται στα παρακάτω: (i) εγκατάσταση του Λογισμικού σε ένα σύστημα υπολογιστή, ή (ii) αν ο βαθμός μιας άδειας χρήσης περιορίζεται στον αριθμό γραμματοκιβωτίων, τότε ένας Τελικός χρήστης θα θεωρείται ότι αναφέρεται σε έναν χρήστη υπολογιστή που αποδέχεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω ενός Φορέα Χρηστών Αλληλογραφίας (Mail User Agent) (στο εξής «ο MUA»). Αν ο MUA αποδέχεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στη συνέχεια το διανέμει αυτόματα σε πολλούς χρήστες, τότε ο αριθμός Τελικών χρηστών θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό χρηστών για τους οποίους διανέμεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν ένας διακομιστής αλληλογραφίας εκτελεί τη λειτουργία πύλης αλληλογραφίας, ο αριθμός Τελικών χρηστών θα ισούται με τον αριθμό χρηστών του διακομιστή αλληλογραφίας στους οποίους παρέχει υπηρεσίες η συγκεκριμένη πύλη. Αν ένας ακαθόριστος αριθμός διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατευθύνονται και γίνονται αποδεκτές από ένα χρήστη (π.χ. μέσω ψευδωνύμων) και τα μηνύματα δεν διανέμονται αυτόματα από την εφαρμογή-πελάτη σε μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, θα απαιτείται μία Άδεια χρήσης για έναν υπολογιστή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ίδια Άδεια χρήσης ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν υπολογιστή.

γ) Εταιρική έκδοση (Business Edition). Για χρήση του Λογισμικού σε διακομιστές αλληλογραφίας, δρομολογητές αλληλογραφίας, πύλες αλληλογραφίας ή πύλες διαδικτύου πρέπει να προμηθευτείτε εταιρική έκδοση του Λογισμικού (Business Edition).

δ) Διάρκεια της Άδειας χρήσης. Το δικαίωμά σας στη χρήση του Λογισμικού είναι χρονικά περιορισμένο.

ε) Λογισμικό OEM. Το Λογισμικό OEM θα περιορίζεται στον υπολογιστή με τον οποίο το προμηθευτήκατε. Δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε διαφορετικό υπολογιστή.

στ) Λογισμικό NFR, TRIAL. Το λογισμικό που ταξινομείται ως «Όχι προς πώληση», NFR ή TRIAL δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί για πληρωμή και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για επίδειξη ή δοκιμή των λειτουργιών του Λογισμικού.

ζ) Λήξη της Άδειας χρήσης. Η Άδεια χρήσης θα λήξει αυτόματα στο τέλος του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκε. Αν παραλείψετε να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, ο Πάροχος θα δικαιούται να αποχωρήσει από τη Συμφωνία, με επιφύλαξη για οποιαδήποτε δικαίωμα ή νομική αποκατάσταση που έχει ο Πάροχος σε τέτοια ενδεχόμενο. Σε περίπτωση ακύρωσης της Άδειας χρήσης, πρέπει αμέσως να διαγράψετε, να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε με δικά σας έξοδα το Λογισμικό και όλα τα αντίγραφα ασφαλείας στην ESET ή στο σημείο μεταπώλησης από το οποίο προμηθευτήκατε το Λογισμικό. Μετά τη λήξη της Άδειας χρήσης, ο Πάροχος θα δικαιούται επίσης να ακυρώσει το δικαίωμα του Τελικού χρήστη να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Λογισμικού, οι οποίες απαιτούν σύνδεση στους διακομιστές του Παρόχου ή σε διακομιστές τρίτων.

4. Σύνδεση στο διαδίκτυο. Το Λογισμικό, για να λειτουργεί σωστά, απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο και πρέπει να συνδέεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους διακομιστές του Παρόχου ή διακομιστές τρίτων. Η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι απαραίτητη για τις ακόλουθες λειτουργίες του Λογισμικού:

α) Ενημερώσεις του Λογισμικού. Ο Πάροχος θα δικαιούται να εκδίδει από καιρού εις καιρόν ενημερώσεις του Λογισμικού («Ενημερώσεις»), αλλά δεν θα υποχρεούται να παρέχει Ενημερώσεις. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται από τις τυπικές ρυθμίσεις του Λογισμικού και, συνεπώς, οι Ενημερώσεις εγκαθίστανται αυτόματα, εκτός αν ο Τελικός χρήστης έχει απενεργοποιήσει την αυτόματη εγκατάσταση Ενημερώσεων.

β) Προώθηση των εισβολών και πληροφοριών στον Πάροχο. Το Λογισμικό περιέχει λειτουργίες οι οποίες συλλέγουν δείγματα ιών και άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, καθώς και ύποπτων, προβληματικών, πιθανώς ανεπιθύμητων ή μη ασφαλών αντικειμένων όπως αρχεία, διευθύνσεις URL, πακέτα IP ή πλαίσια ethernet (στο εξής "Εισβολές") και στη συνέχεια τα αποστέλλει στον Πάροχο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης, τον υπολογιστή ή/και την πλατφόρμα στην οποία έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό, πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα του Λογισμικού, καθώς και πληροφορίες σχετικά με συσκευές στο τοπικό δίκτυο όπως τον τύπο, τον κατασκευαστή, το μοντέλο ή/και το όνομα της συσκευής (στο εξής "Πληροφορίες"). Οι Πληροφορίες και οι Εισβολές μπορεί να περιέχουν δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων που έχουν αποκτηθεί τυχαία ή κατά λάθος) σχετικά με τον Τελικό χρήστη ή άλλους χρήστες του υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό, καθώς και αρχεία προσβεβλημένα από Εισβολές μαζί με τα σχετικά μεταδεδομένα τους.

Οι Πληροφορίες και οι Εισβολές είναι δυνατό να συλλέγονται με τις εξής λειτουργίες του Λογισμικού:

i. Η λειτουργία του συστήματος LiveGrid Reputation System περιλαμβάνει τη συλλογή και την αποστολή στον Πάροχο τμημάτων κώδικα που σχετίζονται με Εισβολές. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στις τυπικές ρυθμίσεις του Λογισμικού.

ii. Η λειτουργία LiveGrid Feedback System περιλαμβάνει τη συλλογή και την αποστολή στον Πάροχο Εισβολών μαζί με τα σχετικά τους μεταδεδομένα και Πληροφορίες. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται από τον Τελικό Χρήστη κατά την εγκατάσταση του Λογισμικού.

Ο Πάροχος θα χρησιμοποιεί τις Πληροφορίες και τις Εισβολές που έχει λάβει μόνο για έρευνα για τις Εισβολές, βελτίωση του Λογισμικού και επαλήθευση της γνησιότητας της Άδειας χρήσης και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι οι Εισβολές και οι Πληροφορίες που λαμβάνει παραμένουν εμπιστευτικές. Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας του Λογισμικού συμφωνείτε για την αποστολή των Εισβολών και Πληροφοριών στον Πάροχο και χορηγείτε επίσης στον Πάροχο την απαραίτητη έγκριση, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς, για την επεξεργασία των Εισβολών και των Πληροφοριών που έχουν ληφθεί. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες οποιαδήποτε στιγμή.

γ) Προστασία από κατάχρηση δεδομένων. Το Λογισμικό περιέχει μια λειτουργία που εμποδίζει την απώλεια ή κατάχρηση κρίσιμων δεδομένων που συνδέονται άμεσα με την κλοπή υπολογιστή. Η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Λογισμικού και για να ενεργοποιηθεί πρέπει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός MEC στη διεύθυνση https://my.eset.com υπό ειδικούς Όρους χρήσης, μέσω του οποίου η λειτουργία ενεργοποιεί τη συλλογή δεδομένων στην περίπτωση κλοπής του υπολογιστή. Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία του Λογισμικού, συμφωνείτε στην αποστολή δεδομένων για τον κλαπέντα υπολογιστή στον Πάροχο, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα για την τοποθεσία δικτύου του υπολογιστή, δεδομένα για το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, δεδομένα για τη διαμόρφωση του υπολογιστή ή δεδομένα που καταγράφονται με κάμερα που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή (στο εξής «Δεδομένα»). Ο Τελικός χρήστης θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που λαμβάνονται με αυτό τον τρόπο αποκλειστικά για την αποκατάσταση μιας ανεπιθύμητης κατάστασης που προκλήθηκε από κλοπή υπολογιστή και χορηγεί επίσης στον Πάροχο την απαραίτητη έγκριση, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς, για την επεξεργασία Δεδομένων. Ο Πάροχος θα επιτρέπει στον Τελικό χρήστη να αποθηκεύσει τα Δεδομένα στον τεχνικό εξοπλισμό του για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επιτύχει το σκοπό για τον οποίο λήφθηκαν τα δεδομένα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή. Η προστασία από κατάχρηση δεδομένων θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά με υπολογιστές και λογαριασμούς στους οποίος ο Τελικός χρήστης έχει νόμιμη πρόσβαση. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση θα αναφέρεται στην αρμόδια αρχή. Ο Πάροχος θα συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και θα βοηθά τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε περίπτωση κατάχρησης. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είστε υπεύθυνοι για τη φύλαξη του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού MEC και συμφωνείτε ότι δεν θα αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν τρίτο. Ο Τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα με τη χρήση της λειτουργίας Προστασίας από κατάχρηση δεδομένων (Protection Against Misuse of Data) και του λογαριασμού MEC, εξουσιοδοτημένη ή μη. Εάν ο λογαριασμός MEC υποστεί παραβίαση, ειδοποιήστε αμέσως τον Πάροχο. Η Προστασία από κατάχρηση δεδομένων θα ισχύει αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες των προϊόντων ESET Smart Security και ESET Smart Security Premium.

δ) Φιλτράρισμα, κατηγοριοποίηση και εντοπισμός. Το Λογισμικό περιλαμβάνει λειτουργίες που επιτρέπουν στον Τελικό Χρήστη να ελέγχει την πρόσβαση χρηστών σε καθορισμένη ομάδα ιστοσελίδων ή/και εφαρμογών για κινητές συσκευές, διαχείριση χρόνου και εντοπισμό. Προκειμένου να ενεργοποιήσει αυτές τις λειτουργίες, αποστέλλει πληροφορίες στον Πάροχο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πληροφοριών για επισκέψεις σε ιστότοπους, τοποθεσίες, κινητές συσκευές, πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις διεργασίες και τη λειτουργικότητα του Γονικού Ελέγχου της ESET (στο εξής "Δεδομένα"). Τα Δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται τυχαία ή κατά λάθος) σχετικά με τον Τελικό Χρήστη ή άλλους χρήστες, πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα και τις εγκατεστημένες εφαρμογές, καθώς και αρχεία από τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό. Ο Πάροχος θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα Δεδομένα που έλαβε παραμένουν εμπιστευτικά. Συμφωνείτε με την αποστολή των Δεδομένων στον Πάροχο και επίσης εκχωρείτε στον Πάροχο την απαραίτητη έγκριση, όπως καθορίζουν οι σχετικές νομικές διατάξεις, για την επεξεργασία των Δεδομένων που έχουν ληφθεί. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με συσκευές στις οποίες ο Τελικός Χρήστης έχει νόμιμη πρόσβαση. Τυχόν παράνομη χρήση θα αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές. Ο Πάροχος θα τηρεί τη σχετική νομοθεσία και θα βοηθά τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε περίπτωση κατάχρησης. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είστε υπεύθυνοι για τη φύλαξη του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού MEC και συμφωνείτε ότι δεν θα αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν τρίτο. Ο Τελικός Χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα με τη χρήση της λειτουργίας Γονικού Ελέγχου της ESET και του Λογαριασμού MEC, εξουσιοδοτημένη ή μη. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί σας μέσω του Λογαριασμού MEC και μηνυμάτων του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μηνυμάτων με αναφορές ή/και ειδοποιήσεις τις οποίες μπορείτε να εξατομικεύσετε. Το φιλτράρισμα, η κατηγοριοποίηση και η τοποθεσία θα ισχύουν αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες των προϊόντων ESET Smart Security και ESET Smart Security Premium.

5. Άσκηση δικαιωμάτων του Τελικού χρήστη. Πρέπει να ασκείτε τα δικαιώματα Τελικού χρήστη είτε οι ίδιοι είτε μέσω των υπαλλήλων σας. Δικαιούστε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο για να διασφαλίζετε τις λειτουργίες σας και να προστατεύετε τα συστήματα υπολογιστή για τα οποία έχετε προμηθευτεί Άδεια χρήσης.

6. Περιορισμοί δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, εξαγωγή στοιχείων ή δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού. Όταν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω περιορισμούς:

(α) Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού σε ένα μέσο μόνιμης αποθήκευσης ως αντίγραφο ασφαλείας αρχειοθέτησης, εφόσον το αντίγραφο ασφαλείας αρχειοθέτησης δεν είναι εγκατεστημένο ή δεν χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε υπολογιστή. Οποιαδήποτε άλλα αντίγραφα του Λογισμικού που δημιουργείτε αποτελούν αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας.

(β) Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης, τροποποίησης, ερμηνείας, αναπαραγωγής του Λογισμικού ή μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης του Λογισμικού ή αντιγράφων του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο πέραν όσων προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία.

(γ) Δεν έχετε δικαίωμα πώλησης, υπεκχώρησης, εκμίσθωσης ή ενοικίασης ή δανεισμού του Λογισμικού ή χρήσης του Λογισμικού για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών.

(δ) Δεν έχετε δικαίωμα αποσυμπίλησης, αντίστροφης ανάλυσης ή αποσυγκρότησης του Λογισμικού ή προσπάθειας ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού με άλλο τρόπο, παρά μόνο στο βαθμό που ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται ρητά από το νόμο.

(ε) Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο με τρόπο που συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας στη δικαιοδοσία στην οποία χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τους ισχύοντες περιορισμούς που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(στ) Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τις λειτουργίες του μόνο με τρόπο που δεν περιορίζει τις πιθανότητες πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες από άλλους Τελικούς χρήστες. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται σε μεμονωμένους Τελικούς χρήστες, για να επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό Τελικών χρηστών. Ο περιορισμός του εύρους υπηρεσιών θα σημαίνει επίσης πλήρη τερματισμό της δυνατότητας χρήσης οποιασδήποτε από τις λειτουργίες του Λογισμικού και διαγραφή Δεδομένων και Πληροφοριών στους διακομιστές του Παρόχου ή διακομιστές τρίτων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη λειτουργία του Λογισμικού.

7. Πνευματικά δικαιώματα. Το Λογισμικό και όλα τα δικαιώματά του, χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό ανήκουν στην ESET ή/και τους αδειοδότες της. Τα δικαιώματα προστατεύονται από διατάξεις διεθνών συνθηκών και από το σύνολο των λοιπών ισχυόντων εθνικών νόμων της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται το Λογισμικό. Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισμικού είναι πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες της ESET ή/και των αδειοδοτών της. Απαγορεύεται η αντιγραφή του Λογισμικού, παρά μόνο στο βαθμό που ορίζεται στο Άρθρο 6, παρ. α. Οποιαδήποτε αντίγραφα τα οποία επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύμφωνα με αυτή τη Συμφωνία πρέπει να περιέχουν τις ίδιες ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στο Λογισμικό. Αν προβείτε σε αποσυμπίληση, αντίστροφη ανάλυση, αποσυγκρότηση ή άλλη προσπάθεια να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού, παραβιάζοντας τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε δια του παρόντος ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο θα θεωρείται αυτόματα και ανέκκλητα ότι μεταβιβάζονται και κατέχονται πλήρως από τον Πάροχο, από τη στιγμή κατά την οποία δημιουργήθηκαν αυτές οι πληροφορίες, παρά τα δικαιώματα του Παρόχου σε σχέση με την αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας.

8. Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Δια του παρόντος ο Πάροχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα στο Λογισμικό, με εξαίρεση τα δικαιώματα που χορηγούνται ρητά σύμφωνα με τους όρους αυτής της Συμφωνίας σε σας ως Τελικό χρήστη του Λογισμικού.

9. Εκδόσεις πολλαπλών γλωσσών, λογισμικό διπλού μέσου, πολλαπλά αντίγραφα. Σε περίπτωση που το Λογισμικό υποστηρίζει πολλαπλές πλατφόρμες ή γλώσσες, ή αν λάβατε πολλαπλά αντίγραφα του Λογισμικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο για τον αριθμό συστημάτων υπολογιστή και για τις εκδόσεις για τις οποίες έχετε λάβει Άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η πώληση, ενοικίαση, εκμίσθωση, υπεκχώρηση ή μεταβίβαση εκδόσεων ή αντιγράφων του Λογισμικού που δεν χρησιμοποιείτε.

10. Έναρξη και λήξη της Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Συμφωνίας. Μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη Συμφωνία οποτεδήποτε με μόνιμη απεγκατάσταση, καταστροφή και επιστροφή, με δικά σας έξοδα, του Λογισμικού, όλων των αντιγράφων ασφαλείας και όλων των σχετικών υλικών που παρέχονται από τον Πάροχο ή τους συνεργάτες του. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λήξης αυτής της Συμφωνίας, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται για απεριόριστο χρονικό διάστημα οι διατάξεις των Άρθρων 7, 8, 11, 13, 20 και 22.

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΩΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΟΥΤΕ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΌΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΥΧΟΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ.

12. Απουσία άλλων υποχρεώσεω. Αυτή η Συμφωνία δεν δημιουργεί υποχρεώσεις εκ μέρους του Παρόχου και τους αδειοδότες τους, εκτός από εκείνες που ορίζονται ειδικά στο παρόν.

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

14. Κανένα μέρος αυτής της Συμφωνίας δεν βλάπτει τα νομοθετημένα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου που ενεργεί ως καταναλωτής αν αυτά παραβιάζονται.

15. Τεχνική υποστήριξη. Η ESET ή τρίτοι που εντεταλμένοι της ESET θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, χωρίς καμία εγγύηση ή δήλωση. Ο Τελικός χρήστης θα υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των υπαρχόντων δεδομένων, μέσων λογισμικού και προγραμμάτων πριν από την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Η ESET ή/και τρίτοι εντεταλμένοι της ESET δεν αποδέχονται ευθύνη για βλάβη ή απώλεια δεδομένων, ιδιοκτησίας, λογισμικού ή υλικού ή απώλεια εσόδων εξαιτίας της παροχής τεχνικής υποστήριξης. Η ESET ή/και τρίτοι εντεταλμένοι της ESET διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν αν η επίλυση του προβλήματος υπερβαίνει το εύρος της τεχνικής υποστήριξης. Η ESET διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να αναστείλει ή να τερματίσει την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

16. Μεταβίβαση της Άδειας χρήσης. Το Λογισμικό μπορεί να μεταφερθεί από ένα σύστημα υπολογιστή σε άλλο, εκτός αν αυτό αντιβαίνει στους όρους της Συμφωνίας. Αν δεν αντιβαίνει στους όρους της Συμφωνίας, ο Τελικός χρήστης θα δικαιούται να μεταφέρει μόνιμα την Άδεια χρήσης και όλα τα δικαιώματα που συνεπάγεται η παρούσα Συμφωνία σε άλλον Τελικό χρήστη μόνο με την συγκατάθεση του Παρόχου, υπό την προϋπόθεση ότι (i) ο αρχικός Τελικός χρήστης δεν διατηρεί κανένα αντίγραφο του Λογισμικού, (ii) η μεταβίβαση των δικαιωμάτων πρέπει να είναι άμεση, δηλ. από τον αρχικό Τελικό χρήστη στον νέο Τελικό χρήστη, (iii) ο νέος Τελικός χρήστης πρέπει να αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αρχικό Τελικό χρήστη σύμφωνα με τους όρους αυτής της Συμφωνίας, (iv) ο αρχικός Τελικός χρήστης πρέπει να παράσχει στον νέο Τελικό χρήστη την τεκμηρίωση που επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας του Λογισμικού όπως καθορίζεται στο Άρθρο 17.

17. Επαλήθευση της γνησιότητας του Λογισμικού. Ο Τελικός χρήστης μπορεί να επιδείξει το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού με έναν από τους παρακάτω τρόπους: (i) μέσω ενός πιστοποιητικού άδειας χρήσης που εκδίδεται από τον Πάροχο ή τρίτο διορισμένο από τον Πάροχο, (ii) μέσω γραπτής συμφωνίας άδειας χρήσης, εάν συνομολογήθηκε τέτοια συμφωνία, (iii) μέσω της υποβολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε από τον Πάροχο και το οποίο περιέχει λεπτομέρειες αδειοδότησης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

18. Δεδομένα που αφορούν τον Τελικό χρήστη και δικαιώματα προστασίας. Ως Τελικός χρήστης, με το παρόν εξουσιοδοτείτε τον Πάροχο να μεταβιβάσει, να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει δεδομένα που επιτρέπουν στον Πάροχο να σας ταυτοποιήσει. Με το παρόν συμφωνείτε ο Πάροχος να χρησιμοποιεί δικά του μέσα για να ελέγξει αν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας. Με το παρόν συμφωνείτε με τη μεταβίβαση δεδομένων, κατά την επικοινωνία μεταξύ του Λογισμικού και των συστημάτων υπολογιστή του Παρόχου ή εκείνα των συνεργατών του, με σκοπό να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και εξουσιοδότηση χρήσης του Λογισμικού και η προστασία των δικαιωμάτων του Παρόχου. Μετά την συνομολόγηση αυτής της Συμφωνίας, ο Πάροχος ή οποιοιδήποτε από τους συνεργάτες θα δικαιούνται να μεταβιβάζουν, να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν σημαντικά δεδομένα που σας ταυτοποιούν, για τους σκοπούς της τιμολόγησης, της εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας και της μετάδοσης ειδοποιήσεων ή/και μηνυμάτων στον υπολογιστή σας. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και μηνύματα που αφορούν το προϊόν συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφημιστικών πληροφοριών. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μετάδοση οποιαδήποτε στιγμή. Λεπτομέρειες σχετικά με το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.eset.com/privacy.

19. Αδειοδότηση για δημόσιες αρχές και την Κυβέρνηση των Η.Π.Α. Το Λογισμικό θα παρέχεται σε δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς άδειας χρήσης που περιγράφονται σε αυτή τη Συμφωνία.

20. Έλεγχος εξαγωγών και επανεξαγωγών. Το Λογισμικό, η Τεκμηρίωση ή στοιχεία αυτών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το Λογισμικό και στοιχεία αυτού, θα υπόκεινται στους ελέγχους εισαγωγών και εξαγωγών σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς που μπορεί να εκδοθούν από κυβερνήσεις που είναι αρμόδιες για την έκδοσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών της Διοίκησης Εξαγωγών των Η.Π.Α., και τους περιορισμούς τελικού χρήστη, τελικής χρήσης και προορισμού που εκδίδονται από την Κυβέρνηση των Η.Π.Α. και άλλες κυβερνήσεις. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε αυστηρά με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς εισαγωγών και εξαγωγών και αποδέχεστε ότι φέρετε την ευθύνη της προμήθειας όλων των αδειών για εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταβίβαση ή εισαγωγή του Λογισμικού.

21. Γνωστοποιήσεις. Όλες οι γνωστοποιήσεις, το Λογισμικό προς επιστροφή και η Τεκμηρίωση πρέπει να παραδοθούν στη διεύθυνση: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Ισχύον δίκαιο. Αυτή η Συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Ο Τελικός χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν δια του παρόντος ότι δεν θα ισχύουν οι αρχές αμφισβητούμενων διατάξεων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβολαίων για τη διεθνή πώληση αγαθών. Συμφωνείτε ρητά ότι οποιεσδήποτε διαφωνίες ή αξιώσεις που απορρέουν από αυτή τη Συμφωνία σε σχέση με τον Πάροχο ή οποιεσδήποτε διαφωνίες ή αξιώσεις που σχετίζονται με τη χρήση του Λογισμικού θα επιλύονται από το Περιφερειακό δικαστήριο της Μπρατισλάβα I και συμφωνείτε ρητά στην άσκηση δικαιοδοσίας από το συγκεκριμένο δικαστήριο.

23. Γενικές διατάξεις. Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων υπόλοιπων διατάξεων της Συμφωνίας, οι οποίες θα παραμείνουν έγκυρες και εφαρμοστέες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο γραπτώς, υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Παρόχου ή από άτομο εξουσιοδοτημένο ρητά να ενεργεί με αυτή την ιδιότητα σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου.

Το παρόν αποτελεί το σύνολο της Συμφωνίας μεταξύ του Παρόχου και Εσάς σε σχέση με το Λογισμικό και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες υποσχέσεις, συζητήσεις, δεσμεύσεις, επικοινωνίες ή διαφήμιση που σχετίζεται με το Λογισμικό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡ.1 ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ESET SECURE DATA

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Σε αυτήν τη συμφωνία, οι παρακάτω λέξεις έχουν την αντίστοιχη σημασία:

"Πληροφορίες" οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα, τα οποία κρυπτογραφούνται ή αποκρυπτογραφούνται με χρήση του λογισμικού,

"Προϊόντα" το λογισμικό ESET Secure Data και η σχετική τεκμηρίωση,

"ESET Secure Data" το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση ηλεκτρονικών δεδομένων,

1.2 Όλες οι αναφορές στον πληθυντικό θα περιλαμβάνουν επίσης τον ενικό, και όλες οι αναφορές στο αρσενικό γένος θα περιλαμβάνουν επίσης το θηλυκό και το ουδέτερο γένος και αντίστροφα.

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

Ως συνέπεια της εκ μέρους σας αποδοχής και τήρησης των όρων της παρούσας συμφωνίας και της αγοράς άδειας χρήσης, ο Πάροχος σάς παραχωρεί μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης του λογισμικού για τον αριθμό των χρηστών για τον οποίο αγοράσατε άδεια χρήσης. Απαιτείται ξεχωριστή άδεια χρήσης για κάθε Χρήστη.

3. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

3.1 Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι:

3.2.1 η προστασία και η φύλαξη των πληροφοριών σας και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αυτών των πληροφοριών αποτελεί δική σας ευθύνη,

3.2.2 θα πρέπει να δημιουργείτε πλήρη αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων τω κρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων) στον υπολογιστή σας πριν από την εγκατάσταση του ESET Secure Data,

3.2.3 πρέπει να διατηρείτε ασφαλές αρχείο των κωδικών πρόσβασης ή άλλων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση και τη χρήση του λογισμικού, καθώς επίσης και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των κλειδιών κρυπτογράφησης, κωδικών άδειας χρήσης, αρχείων κλειδιών και άλλων δεδομένων που δημιουργούνται σε ξεχωριστά μέσα αποθήκευσης,

3.2.4 είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των προϊόντων. Ο πάροχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια ή βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένης ή λανθασμένης κρυπτογράφησης ή αποκρυπτογράφησης πληροφοριών ή δεδομένων, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο με τον οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες ή τα δεδομένα αυτά,

3.2.5 παρόλο που ο Πάροχος έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της ασφάλειας του ESET Secure Data, τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιοχές δυνητικά επικίνδυνες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πυρηνικών εγκαταστάσεων, συστημάτων ελέγχου ή επικοινωνίας αεροσκαφών, οπλικών και αμυντικών συστημάτων και συστημάτων παρακολούθησης και υποστήριξης ασθενών,

3.2.6 αποτελεί δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι το επίπεδο ασφάλειας και κρυπτογράφησης που παρέχεται από το προϊόντα είναι επαρκές για τις απαιτήσεις σας,

3.2.7 είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των προϊόντων, διασφαλίζοντας, ενδεικτικά, ότι η χρήση συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της Δημοκρατίας της Σλοβακίας ή της αντίστοιχης χώρας η περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται το προϊόν. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι η χρήση των προϊόντων δεν παραβιάζει εμπορικούς περιορισμούς (στη Δημοκρατία της Σλοβακίας ή στην αντίστοιχη χώρα),

3.2.8 αποτελεί δική σας ευθύνη να διατηρείτε ασφαλή αρχεία με τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση και χρήση του λογισμικού. Πρέπει να διατηρείτε ασφαλές αρχείο των κωδικών πρόσβασης ή άλλων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση και χρήση του λογισμικού. Πρέπει επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των κλειδιών κρυπτογράφησης, κωδικών άδειας χρήσης, αρχείων κλειδιών και άλλων δεδομένων που δημιουργούνται σε ξεχωριστά μέσα αποθήκευσης,

3.2.9 Ο Πάροχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια, βλάβη, δαπάνη ή αξίωση που προκύπτει ως αποτέλεσμα απώλειας, κλοπής, παραβίασης, βλάβης ή καταστροφής κωδικών πρόσβασης, πληροφοριών διαμόρφωσης, κλειδιών κρυπτογράφησης, κωδικών ενεργοποίησης άδειας χρήσης και άλλων δεδομένων που δημιουργούνται ή αποθηκεύονται κατά τη χρήση του λογισμικού.

Η Προσθήκη νο. 1 θα ισχύει αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες του προϊόντος ESET Smart Security Premium.

ΠΡΟΣΘΗΣΗ ΑΡ. 2 ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PASSWORD MANAGER

1. Απαγορεύεται

α) η χρήση του λογισμικού Password Manager για κρίσιμες εφαρμογές οι οποίες ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή ή περιουσία. Κατανοείτε ότι το λογισμικό Password Manager δεν είναι σχεδιασμένο για τέτοιους σκοπούς και ότι η μη ενδεδειγμένη χρήση του σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, τραυματισμό ή σε καταστροφή περιουσίας ή περιβαλλοντική καταστροφή, για τις οποίες ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PASSWORD MANAGER ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΩΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Ή ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

β) η χρήση του λογισμικού Password Manager με τρόπο που παραβιάζει την παρούσα συμφωνία ή τους νόμους της Δημοκρατίας της Σλοβακίας ή της χώρας δικαιοδοσίας σας. Ειδικότερα, απαγορεύεται η χρήση του λογισμικού Password Manager για την πραγματοποίηση ή προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων, όπως την αποστολή δεδομένων βλαβερού περιεχομένου ή περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες ή που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομοθεσία ή τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), όπως, ενδεικτικά, απόπειρες απόκτησης πρόσβασης σε λογαριασμούς στο Χώρο αποθήκευσης (για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ο όρος "Χώρος αποθήκευσης" αναφέρεται στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων τον οποίο διαχειρίζεται ο Πάροχος ή κάποιος άλλος, ανεξάρτητος από τον Πάροχο και το χρήστη, για το σκοπό του συγχρονισμού και της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του χρήστη) ή σε λογαριασμούς και δεδομένα χρηστών άλλου λογισμικού διαχείρισης κωδικών πρόσβασης ή χώρου αποθήκευσης. Εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από αυτές τις διατάξεις, ο Πάροχος έχει δικαίωμα να τερματίσει αμέσως την παρούσα συμφωνία και να μεταφέρει σε εσάς τα έξοδα τυχόν αποζημίωσης, καθώς και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσει την περαιτέρω χρήση του λογισμικού Password Manager εκ μέρους σας, χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

2. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PASSWORD MANAGER ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΛΑΒΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PASSWORD MANAGER ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΑΡΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). ΕΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΠΥΛΗ, ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΤΜΦΩΝΙΑΣ Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΖΗΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΜΗ, Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PASSWORD Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΕΙ ΒΛΑΒΕΡΟ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

Ο Πάροχος κατέχει όλα τα δικαιώματα για βελτιώσεις, αναβαθμίσεις και διορθώσεις που σχετίζονται με το λογισμικό Password MANAGER ("Βελτιώσεις") ακόμη και στην περίπτωση που τέτοιες βελτιώσεις έχουν δημιουργηθεί με βάση σχόλια, ιδέες ή προτάσεις που έχετε υποβάλει σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τις εν λόγω Βελτιώσεις.

3. Πρόσθετος περιορισμός ευθύνης.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PASSWORD MANAGER ΑΠΟ ΣΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ Ή ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ, Ή ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER, ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER, Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ. ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PASSWORD MANANGER, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΤΥΧΗ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PASSWORD MANAGER Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΩΝ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

ΕΑΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΕΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΡΙΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ Κ.ΛΠ., ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PASSWORD MANAGER Ή ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΘΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΑ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PASSWORD MANAGER.

4. Δεδομένα στο λογισμικό Password Manager.

Εκτός εάν επιλέξετε διαφορετικά και ρητώς, όλα τα δεδομένα που φυλάσσονται σε βάση δεδομένων του λογισμικού Password Manager αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης που καθορίζετε εσείς. Κατανοείτε ότι, σε περίπτωση διαγραφής ή βλάβης της βάσης δεδομένων ή άλλων αρχείων του λογισμικού Password Manager, όλα τα δεδομένα που περιέχονται εκεί θα χαθούν οριστικά, και επίσης κατανοείτε και αποδέχεστε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απώλειας. Το γεγονός ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στον υπολογιστή δεν συνεπάγεται ότι οι πληροφορίες δεν είναι δυνατό να κλαπούν ή να παραβιαστούν από κάποιον που ανακαλύπτει τον κύριο κωδικό πρόσβασης ή αποκτά πρόσβαση στη συσκευή ενεργοποίησης που ορίζεται από τον πελάτη για το άνοιγμα της βάσης δεδομένων. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια όλων των μεθόδων πρόσβασης.

Μετάδοση προσωπικών δεδομένων στον Πάροχο ή στο Χώρο αποθήκευσης

Εάν το επιλέξετε, και αποκλειστικά για τον έγκαιρο συγχρονισμό και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, το λογισμικό Password Manager μεταδίδει ή αποστέλλει προσωπικά δεδομένα από τη βάση δεδομένων του Password Manager - δηλαδή κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, Λογαριασμούς και Ταυτότητες - μέσω διαδικτύου στο Χώρο αποθήκευσης. Τα δεδομένα μεταδίδονται αποκλειστικά σε κρυπτογραφημένη μορφή. Η χρήση του Password Manager για τη συμπλήρωση κωδικών πρόσβασης, στοιχείων σύνδεσης ή άλλων δεδομένων σε ηλεκτρονικές φόρμες μπορεί να απαιτεί τη μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο που καθορίζετε. Αυτή η μετάδοση δεδομένων δεν εκκινείται από το Password Manager και συνεπώς ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τέτοιων συναλλαγών με ιστότοπους που υποστηρίζονται από άλλους παρόχους. Οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω διαδικτύου, είτε σε συνδυασμο με το Password Manager είτε όχι, πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπύθυνοι για τυχόν βλάβη στον υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη ή/και τη χρήση του υλικού ή της υπηρεσίας. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας σημαντικών δεδομένων, ο Πάροχος συνιστά στους πελάτες να δημιουργούν τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων και άλλων ευαίσθητων αρχείων σε εξωτερικές μονάδες δίσκου. Ο Πάροχος δεν είναι σε θέση να σας παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια για την ανάκτηση χαμένων ή κατεστραμμένων δεδομένων. Εάν ο Πάροχος παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τα αρχεία βάσης δεδομένων του χρήστη σε περίπτωση καταστροφής ή διαγραφής των αρχείων στους υπολογιστές των χρηστών, αυτή η υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγύηση και δεν συνεπάγεται καμιά ευθύνη από την πλευρά του Παρόχου προς εσάς.

Η δραστηριότητα του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο ΔΕΝ παρακολουθείται από το λογισμικό Password Manager. Συνεπώς, το Password Manager ΔΕΝ συλλέγει και δεν αποστέλλει σε κανέναν πληροφορίες σχετικά με ιστότοπους που έχετε επισκεφτεί ή πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό περιήγησής σας. Ορισμένες εκδόσεις του Password Manager ενδέχεται να υποστηρίζουν αναγνώριση ιστότοπων και προγραμμάτων από το χρήστη που εσείς, ο χρήστης, μπορείτε να φέρετε υπόψη του Παρόχου χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής. Καμιά τέτοια πληροφορία δεν υποβάλλεται εάν δεν επιβεβαιώσετε και δεν ενεργοποιήσετε οι ίδιοι την υποβολή, συνεπώς δηλώνοντας την αποδοχή σας για την υποβολή του ιστότοπου ή του ονόματος της εφαρμογής. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται τυπικά για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του λογισμικού Password Manager.

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Password Manager, συμφωνείτε ότι το λογισμικό είναι δυνατό να επικοινωνεί κατά διαστήματα με τους διακομιστές του Παρόχου, προκειμένου να ελέγξει πληροφορίες άδειας χρήσης, διαθέσιμες ενημερώσεις κώδικα, service pack και άλλες ενημερώσεις που είνααι δυνατό να βελτιώσουν, να διορθώσουν, να τροποποιήσουν ή να αναβαθμίσουν τη λειτουργία του Password Manager. Το λογισμικό είναι δυνατό να αποστέλλει γενικές πληροφορίες συστήματος σχετικά με τη λειτουργία του Password Manager.

5. Πληροφορίες και οδηγίες κατάργησης εγκατάστασης

Εάν υπάρχουν πληροφορίες που θα θέλατε να διατηρήσετε από τη βάση δεδομένων, πρέπει να τις εξαγάγετε πριν από την κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού Password Manager.

Η Προσθήκη νο. 2 θα ισχύει αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες του ESET Smart Security Premium.