Inštalácia cez príkazový riadok

Nasledujúce nastavenia sú určené na použitie len pri obmedzenom, základnom alebo žiadnom používateľskom grafickom rozhraní. Podrobnejšie informácie o príkazoch v príkazovom riadku nájdete v dokumentácii exlink nástroja msiexec.

Podporované parametre:

APPDIR=<path>

path – platná cesta k adresáru

Adresár, do ktorého bude aplikácia nainštalovaná.

Napríklad: efsw_nt64.msi /qn APPDIR=C:\ESET\ ADDLOCAL=DocumentProtection

APPDATADIR=<path>

path – platná cesta k adresáru

Adresár, do ktorého budú nainštalované dátové súbory aplikácie.

MODULEDIR=<path>

path – platná cesta k adresáru

Adresár, do ktorého budú nainštalované moduly aplikácie.

ADDLOCAL=<list>

Inštalácia súčastí – zoznam voliteľných funkcií, ktoré budú nainštalované lokálne.

Použitie s ESET inštalačnými balíkmi .msi: efsw_nt64.msi /qn ADDLOCAL=<list>

Viac informácií o parametri ADDLOCAL nájdete na webovej stránke https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/desktop/Msi/addlocal exlink.

Zoznam ADDLOCAL je zoznam čiarkou oddelených funkcií, ktoré budú nainštalované.

Pri výbere funkcie na inštaláciu musí byť v zozname uvedená úplná cesta (vrátane všetkých nadradených funkcií).

REMOVE=<list>

Inštalácia súčastí – nadradená funkcia, ktorú nechcete mať nainštalovanú lokálne.

Použitie s ESET inštalačnými balíkmi .msi: efsw_nt64.msi /qn REMOVE=<list>

Viac informácií o parametri REMOVE nájdete na webovej stránke https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/desktop/Msi/remove exlink.

Zoznam REMOVE je zoznam čiarkou oddelených nadradených funkcií, ktoré nebudú nainštalované (alebo budú odstránené v prípade existujúcej inštalácie).

Stačí, ak uvediete iba nadradenú funkciu. Nie je potrebné zadávať do zoznamu každú podradenú funkciu.

ADDEXCLUDE=<list>

Zoznam ADDEXCLUDE je zoznam čiarkou oddelených funkcií, ktoré nebudú nainštalované.

Pri výbere funkcie, ktorá nemá byť nainštalovaná, musí byť v zozname zadaná jej úplná cesta (t. j. vrátane všetkých podradených funkcií) a všetky súvisiace neviditeľné funkcie.

Použitie s ESET inštalačnými balíkmi .msi: efsw_nt64.msi /qn ADDEXCLUDE=<list>


Poznámka:

ADDEXCLUDE nemôže byť používaný spolu s parametrom ADDLOCAL.

Prítomnosť funkcie

Povinné – táto funkcia bude nainštalovaná vždy.

Voliteľné – výber tejto funkcie môžete zrušiť.

Neviditeľné – funkcia je potrebná pre správne fungovanie inej funkcie.

Zoznam funkcií programu ESET Server Security:


Dôležité:

V názvoch funkcií sa rozlišujú veľké a malé písmená. Napríklad, RealtimeProtection nie je to isté ako REALTIMEPROTECTION.

Názov funkcie

Prítomnosť funkcie

SERVER

Povinné

RealtimeProtection

Povinné

WMIProvider

Povinné

HIPS

Povinné

Updater

Povinné

eShell

Povinné

UpdateMirror

Povinné

DeviceControl

Voliteľné

DocumentProtection

Voliteľné

WebAndEmail

Voliteľné

ProtocolFiltering

Neviditeľné

NetworkProtection

Voliteľné

IdsAndBotnetProtection

Voliteľné

Rmm

Voliteľné

WebAccessProtection

Voliteľné

EmailClientProtection

Voliteľné

MailPlugins

Neviditeľné

Cluster

Voliteľné

_Base

Povinné

eula

Povinné

ShellExt

Voliteľné

_FeaturesCore

Povinné

GraphicUserInterface

Voliteľné

SysInspector

Voliteľné

SysRescue

Voliteľné

EnterpriseInspector

Voliteľné

Ak chcete odstrániť niektorú z nasledujúcich funkcií, musíte odstrániť celú skupinu zadaním každej funkcie, ktorá patrí do danej skupiny. V opačnom prípade sa funkcia neodstráni. Nižšie sú dve skupiny (každý riadok predstavuje jednu skupinu):

GraphicUserInterface,ShellExt

NetworkProtection,WebAccessProtection,IdsAndBotnetProtection,ProtocolFiltering,MailPlugins,EmailClientProtection


Príklad:

Vylúčenie sekcie NetworkProtection vrátane podradených funkcií z inštalácie zadaním len nadradenej funkcie a použitím parametra REMOVE:

msiexec /i efsw_nt64.msi /qn ADDLOCAL=ALL REMOVE=NetworkProtection

Môžete prípadne použiť parameter ADDEXCLUDE, musíte však zadať aj všetky podradené funkcie:

msiexec /i efsw_nt64.msi /qn ADDEXCLUDE=NetworkProtection,WebAccessProtection,IdsAndBotnetProtection,^
ProtocolFiltering,MailPlugins,EmailClientProtection


Príklad:

Príklady príkazov pri Základnej inštalácii:

msiexec /qn /i efsw_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=RealtimeProtection,Rmm

Ak chcete, aby bol program ESET Server Security po nainštalovaní automaticky nakonfigurovaný, môžete v rámci inštalácie cez príkazový riadok použiť základné konfiguračné parametre.


Príklad:

Inštalácia ESET Server Security s vypnutou technológiou ESET LiveGrid®:

msiexec /qn /i efsw_nt64.msi ADDLOCAL=RealtimeProtection,Rmm,GraphicUserInterface CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

Zoznam konfiguračných parametrov:

Prepínač

Hodnota

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=1/0

0 – vypnuté, 1 – zapnuté

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1/0

0 – vypnuté, 1 – zapnuté

FIRSTSCAN_ENABLE=1/0

0 – vypnuté, 1 – zapnuté

CFG_PROXY_ENABLED=0/1

0 – vypnuté, 1 – zapnuté

CFG_PROXY_ADDRESS=<ip>

IP adresa proxy.

CFG_PROXY_PORT=<port>

Číslo portu proxy.

CFG_PROXY_USERNAME=<user>

Používateľské meno pre overenie.

CFG_PROXY_PASSWORD=<pass>

Heslo pre overenie.

Jazykové parametre: Jazyk produktu (musíte zadať oba parametre)

Prepínač

Hodnota

PRODUCT_LANG=

Kód LCID uvedený v desiatkovej sústave (identifikácia miestneho nastavenia – Locale ID), napríklad 1033 pre English - United States. Zoznam jazykových kódov nájdete tu exlink.

PRODUCT_LANG_CODE=

Reťazec LCID (Language Culture Name) uvedený malými písmenami, napríklad en-us pre English - United States. Zoznam jazykových kódov nájdete tu exlink.