วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

นำเข้า/ส่งออกการตั้งค่า

เพื่ออำนวยความสะดวกในการแชร์การตั้งค่าจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่งไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกเครื่องในกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้มีการจัดการโดย ESET PROTECT โดย ESET Endpoint Security for Android จะมีตัวเลือกในการส่งออกและนำเข้าการตั้งค่าโปรแกรม ผู้ดูแลสามารถส่งออกการตั้งค่าอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองเป็นไฟล์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ (ตัวอย่างเช่น ผ่านทางอีเมล) และนำเข้าไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานแอพพลิเคชันไคลเอ็นต์ได้อีกด้วย เมื่อผู้ใช้ยอมรับไฟล์การตั้งค่าที่ได้รับ ไฟล์จะกำหนดการตั้งค่าทั้งหมดโดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานแอพพลิเคชัน (รวมถึงข้อมูลใบอนุญาตที่มี) การตั้งค่าทั้งหมดจะได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านของผู้ดูแล

settings_036_1